Gemeente Hoogezand-Sappemeer

persberichten

(terug)

Hoogezand, 21 augustus 2001 Persbericht 2001/51

Portefeuille Martens verdeeld

In verband met het aftreden van wethouder Martens wordt de portefeuille Martens verdeeld over de vier huidige wethouders, namelijk Drost, Schmied, Laaning en Stäbler. Hieronder wordt de verdeling weergegeven, samen met het voorstel voor Vervanging wethouders en burgemeester. Het vertrek van Martens heeft overigens geen gevolgen voor de commissie Volkshuisvesting & Stadsontwikkeling.

De wethouders zullen per agenda-onderdeel aanwezig zijn. Ten aanzien van de ontwikkeling van de wijkvisies zullen de wethouders Drost en Stäbler nauw samenwerken.

Portefeuilleverdeling

Wethouder C.J. Drost


· Lopende volkshuisvestingszaken (waar onder het woonplan)

· NOMA


· Lid bestuurscommissie Volkshuisvesting RCG
Wethouder E.B. Schmied


· Stadscentrum


· Kleine kernen


· Voorbereidende aspecten Ijsbaan en Kropswolderpolder
Wethouder M. Laaning


· ISV


· Ontwikkelingsvisie


· Plaatsvervangend lid Samenwerkingsverband Zuidlaardermeergemeenten

Wethouder E.B. Stäbler


· 1ste Locoburgemeester


· Projecten op het gebied van nieuwe woonwijken, (zoals bijvoorbeeld Vosholen, Compagniesterpark en Meerwijck)


· Met betrekking tot de ontwikkeling van nieuwe wijkvisies (wijkontwikkeling) zal wethouder Stäbler nauw samenwerken met wethouder Drost.

Vervanging wethouders en burgemeester


· Wethouder Schmied vervangt burgemeester Mirjam Salet (wat betreft de niet wettelijke taken, economische zaken, enzovoort);


· Burgemeester Salet vervangt wethouder Schmied;

· Wethouder Laaning vervangt wethouder Drost (en vise versa);

· Burgemeester Mirjam Salet vervangt wethouder Stäbler.
(top)

Zoekwoorden:

Deel: ' Portefeuille Martens gemeente Hoogezand-Sappemeer verdeeld '
Lees ook