Provincie Noord-Brabant


Persbericht

Taken Jan Boelhouwer verdeeld totdat nieuw college aantreedt

Portefeuilles GS tijdelijk verzwaard

Donderdagmiddag 30 januari is dr A.J.W. Boelhouwer beëdigd als lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Tot die dag was hij gedeputeerde bij de Provincie Noord-Brabant voor de PvdA. Na overleg met de PvdA Statenfractie hebben Gedeputeerde Staten geconcludeerd dat een personele vervanging weinig meerwaarde kan opleveren omdat er op 11 maart alweer Statenverkiezingen zijn. Daarom hebben GS besloten om de taken van de heer Boelhouwer per 30 januari onderling te verdelen en wel op de volgende manier.

Commissaris van de Koningin, mr F.J.M. Houben
(Bestuurlijke Coördinatie, eerste vervanger: drs L.J.J. van Nistelrooij)
Bestuurlijke coördinatie;

Openbare Orde en Veiligheid;

Rampenbestrijding;

Coördinatie Asielvraagstukken.

Gedeputeerde drs L.J.J. van Nistelrooij
(CDA, Zorg,

eerste vervanger drs L.H.J. Verheijen, tweede vervanger drs P.A. van Vugt)
Volksgezondheid;

Maatschappelijke Zorg;

Integraal Ouderenbeleid;

Jeugdhulpverlening en Integraal Jeugdbeleid;

Internationalisering;

Stads- en Dorpsvernieuwing;

Volkshuisvesting;

Personeel en Organisatie.
Gedeputeerde drs P.A. van Vugt
(VVD, Financiën en Infrastructuur,

eerste vervanger drs L.H.J. Verheijen, tweede vervanger drs R.H. Augusteijn)
Financiën;

Infrastructuur (wegen en vaarwegen);

Verkeer en Vervoer

Interne Dienst;

Algemene Juridische Zaken;

Openbaar vervoer;

Toezicht.

Gedeputeerde drs L.H.J. Verheijen
(PvdA, Milieu, Natuur en Landschap,

eerste vervanger dr. E.J. Janse de Jonge, tweede vervanger drs. P.A. van Vugt)
Milieu;

Natuur, Landschap en Bosbouw;

Ontgrondingenbeleid;

Integraal waterbeheer;

Waterschappen, Rivierdijken en Muskusrattenbestrijding;

Interprovinciaal Overleg.

Gedeputeerde drs R.H. Augusteijn
(CDA, Cultuur, Onderwijs en Stedelijke Vernieuwing,

eerste vervanger O. Hoes, tweede vervanger drs L.J.J. van Nistelrooij)
Cultuur;

Monumentenbeleid;

Onderwijs;

Participatiebeleid;

Sociaal-Cultureel werk, Emancipatie en Sport;

Coördinatie Sociaal Beleid;

Stedelijke Vernieuwing/coördinatie Grote Stedenbeleid;

Coördinatie Informatie- en Communicatietechnologie(ICT)-beleid;

Bestuurlijke Organisatie;

Informatievoorziening en Automatisering.

Gedeputeerde de heer O. Hoes
(VVD, Economische Zaken en Arbeidsmarktbeleid, eerste vervanger

drs R.H. Augusteijn, tweede vervanger drs L.J.J. van Nistelrooij)
Economische Zaken;

Werkgelegenheid;

Arbeidsmarktbeleid/-participatie;

Energie;

Toerisme en Recreatie;

Nutsbedrijven;

Bestuurlijke Vernieuwing;

Communicatie.

Gedeputeerde dr E.J. Janse de Jonge
(CDA, Ruimtelijke Ordening, eerste vervanger drs. L.H.J. Verheijen,

tweede vervanger drs. L.J.J. van Nistelrooij)
Ruimtelijke Ordening;

Land- en Tuinbouw;

Landinrichting.

Deel: ' Portefeuilles GS N-Brabant tijdelijk verzwaard '
Lees ook