Gemeente Borsele


Portefeuilleverdeling college B&W

De portefeuilleverdeling van het college van B&W is gewijzigd. Zie ook collegepagina. De nieuwe verdeling is als volgt:

J.L.M. Mandos Burgemeester ir. J.L.M. Mandos
o Algemeen bestuur
o Openbare orde en veiligheid
o Personeel en Organisatie en Informatie
o Economische aangelegenheden
o Havens
o Jeugdbeleid

P.J. Vollaard Wethouder drs. P.J. Vollaard
o Ruimtelijke Ordening
o Verkeer en vervoer
o Financiën
o Verenigingsgebouwen

F.J. Tollenaar Wethouder F.J. Tollenaar
o Welzijn (m.u.v. jeugdbeleid, volksgezondheid, ouderenbeleid en verenigingsgebouwen)
o Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening o Sportzaken
o Onderwijs

A.F.R. van Opdorp Wethouder drs. A.F.R. van Opdorp o Openbare werken
o Toerisme en recreatie
o Volkshuisvesting
o Milieu
o Volksgezondheid
o Ouderenbeleid

Deel: ' Portefeuilleverdeling college B&W Borsele gewijzigd '
Lees ook