D66

Portefeuilleverdeling D66 Tweede Kamerfractie

Democraten 66

11-02-2003 - Vandaag heeft de nieuwe Tweede-kamerfractie van D66 besloten over de nieuwe verdeling van portefeuilles. Die verdeling ziet er als volgt uit:

Bert Bakker
Media
Volksgezondheid (stelselherziening en alg. gezondheidsbeleid) Financiën (begrotingsbeleid en algemeen financieel-econ. beleid) Defensie
Sociale zaken (sociale zekerheid)

Boris Dittrich (fractievoorzitter)
Justitie
Veiligheid
Cultuur
Sociale zaken (werkgelegenheid, arbeidsmarkt)
Ontwikkelingssamenwerking

Francine Giskes
Integratie
Grotestedenbeleid
Financiën (fiscaliteit, toezicht banken)
Economische Zaken (energie en marktordening)
Pensioenen
Volkshuisvesting
Ruimtelijke ordening

Thom de Graaf
Buitenlandse Zaken
Binnenlandse Zaken (zonder grote stedenbeleid)
Koninkrijksrelaties
Europa

Boris van der Ham (fractiesecretaris)
Studentenzaken (studiefinanciering, OV-kaart, huisvesting) Zorg (welzijn, jeugdzorg, drugsbeleid en sport) Natuur en milieu
LNV
Verkeer en vervoer

Lousewies van der Laan (vice-fractievoorzitter) Onderwijs en technologiebeleid, ICT
Economische Zaken (innovatie, BEB, ondernemingsklimaat) Arbeid en zorg
Asiel
Homobeleid

Zoekwoorden:

Deel: ' Portefeuilleverdeling D66 Tweede Kamerfractie '
Lees ook