Ingezonden persbericht

Portefeuilleverdeling Dagelijks Bestuur SDB

Nieuw DB treedt aan bij Samenwerkingsorgaan Duin- en Bollenstreek

LISSE, 20020530 -- Het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsorgaan Duin- en Bollenstreek bestaat uit 20 leden, twee per deelnemende gemeente. Op 29 mei 2002 heeft het AB uit haar midden de voorzitter en de leden van het Dagelijks Bestuur gekozen.

Het Dagelijks Bestuur van het SDB bestaat per 29 mei 2002 uit de heren
* J.W. van der Sluijs (burgemeester in Noordwijk), voorzitter
* J.M.M. Polman (burgemeester in Noordwijkerhout)
* J. Wienen (burgemeester in Katwijk)

* M.J.D. Witteman (wethouder in Hillegom)

Het SDB werkt namens en voor de 10 gemeenten in het gebied. Doelstelling van het SDB is om de kwaliteit van wonen, werken, ondernemen en recreëren van burgers, bedrijven en instellingen in het gebied te bevorderen. Het SDB biedt het kader waarbinnen de gemeenten op deze terreinen kunnen samenwerken om efficiencyvoordelen te behalen, overleg en afstemming te plegen en streekbelangen te behartigen.

De DB-leden hebben de portefeuilles als volgt verdeeld: Van der Sluijs: voorzitter AB/DB, algemeen bestuurlijke zaken, financiën, personeel & organisatie en informatisering & automatisering. Polman: economie & toerisme, educatie & onderwijs, sociale zaken & arbeidsvoorzieningen en volksgezondheid & RIO. Wienen: milieu en wonen.
Witteman: ruimtelijke ordening en verkeer & vervoer.

Deel: ' Portefeuilleverdeling Dagelijks Bestuur SDB '
Lees ook