Ministerie van Justitie

Portefeuilleverdeling persvoorlichters gewijzigd 3 maart 2003
Per 1 maart is de portefeuilleverdeling van de persvoorlichters als volgt:

Hoofd persvoorlichting en beleidspresentatie

Wilfred Kortman
(070) 3 70 66 34
E-mail: w.kortman@minjus.nl

DGRh
Criminaliteitsbestrijding
Rechtshandhaving
Veiligheidsprogramma

Ivo Hommes
(070) 3 70 61 26
E-mail:
i.hommes@minjus.nl

DGWRR
Wetgeving strafrecht
Juridische beroepen
Rechtsbijstand

Wiebe Alkema
(070) 3 70 72 25
E-mail:
w.alkema@minjus.nl

DGWRR
Privaatrecht
Staatsrecht
Bestuursrecht
Zittende magistratuur

Victor Holtus
(070) 3 70 68 58
E-mail: h.v.holtus@minjus.nl

DJI
Justitiële inrichtingen
Justitiële jeugdinrichtingen
TBS

Annette Dijkstra
(070) 3 70 48 88
E-mail:
a.dijkstra@minjus.nl

DGPJS
Jeugdcriminaliteit
Criminaliteitspreventie
Sanctiebeleid
Kansspelbeleid
Bestuurszaken

Tijdelijke waarneming (vacature):

Annette Dijkstra (sanctiebeleid)
Wim Kok (overige)

DGIAV
Drugsbeleid
Internationale zaken
Internationale rechtshulp
JBZ-raad

Wim Kok
(070) 3 70 72 66
E-mail:
w.h.kok@minjus.nl

Vreemdelingenbeleid
Integratiebeleid

Maud Bredero
(070) 3 70 66 98
E-mail: m.j.bredero@minjus.nl

Immigratie- en
Naturalisatiedienst

Martin Bruinsma
(070) 3 70 62 66
E-mail: m.p.bruinsma@minjus.nl

Deel: ' Portefeuilleverdeling persvoorlichters Justitie gewijzigd '
Lees ook