Gemeente Nijmegen


Portefeuilleverdeling wethouders

Vorige week dinsdag heeft het College van burgemeester en wethouders haar definitieve taakverdeling vastgesteld:

Burgemeester E. d'Hondt, portefeuille Algemene Zaken, waaronder openbare orde en veiligheid en brandweer. Spreekuur op afspraak, tel. 024-3292340.

Wethouder R.P.A. Migo (CDA), portefeuille Economische en Regionale Zaken en Onderwijs, waaronder regionale samenwerking/KAN en project Centrum 2000.
Spreekuur op afspraak, tel. 024-3292346.

Wethouder J.J.M. Thielen (PvdA), portefeuille Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting en Cultuur, waaronder integrale stadsdeelaanpak, woonruimtezaken en mediabeleid. Spreekuur op afspraak, tel. 024-3292343.

Wethouder R.C.H. Verdijk (VVD), portefeuille Verkeer, Ruimtelijke Invulling en Milieu, waaronder verkeers- en milieubeleid en uitvoering stedenbanden.
Spreekuur op afspraak, tel. 024-3292348.

Wethouder J. Tettero (CDA), portefeuille Sport, Financiën, Organisatie en Bedrijven, waaronder grondbeleid, sportbeleid en belastingen. Spreekuur op afspraak, tel. 024-3292344.

Wethouder G.J.M. v. Rumund (PvdA), portefeuille Sociale Zaken, Zorg en Grote Stedenbeleid, waaronder arbeidsmarktbeleid, gezondheidszorg en samenlevingsopbouw.
Spreekuur op afspraak, tel. 024-3292345.

Deel: ' Portefeuilleverdeling wethouders Nijmegen '
Lees ook