Belgische Krijgsmacht

Persmededeling 263 van 07 september 1999:

De Staf van de Luchtmacht deelt mee:

Een Portugese leerling-piloot leert F-16 vliegen in België: een Belgisch-Portugese samenwerking.

In het kader van een Europese eenmaking van de luchtmachten en van een betere samenwerking en exploitatie van de complementariteit van de luchtmachten hebben de stafchef van de Belgische Luchtmacht Luitenant-generaal Vlieger G. VANHECKE en zijn Portugese ambtgenoot Generaal M. J. ALVARENGA op 7 juli 1999 een samenwerkingsovereenkomst ondertekend in Lissabon.

Net zoals het DATF-verdrag met Nederland, beoogt dit akkoord verschillende vormen van samenwerking: gezamelijke oefeningen, uitwisseling van personeel en diensten en operationele ontplooiingen, Ten gevolge van deze overeenkomst zal een Portugese piloot leren vliegen met een F-16 op de OCU (Operational Conversion Unit) van de 10 Tactische Wing te Kleine-Brogel vanaf 6 septemer.

De Portugese piloot zal opgenomen worden in een lichting van Belgische piloten. Het academische gedeelte vangt aan op 7 september, waarna de eerste simulatielessen zullen plaatsvinden rond 5 oktober. De jonge Portugese piloot zal voor het eerst met een F-16 vliegen in het Belgische luchtruim rond midden oktober.

Een uitwisselingsprogramma voor Belgische en Portugese piloten ligt momenteel ter studie.

Deel: ' Portugese leerling-piloot leert F-16 vliegen in België '
Lees ook