LAD

Nieuws

Positief advies aan leden over uitwerking AHG

Als de leden-huisartsen in gezondheidscentra instemmen met het resultaat, kan de AHG per 1 april 2003 definitief in werking treden.

Circulaire
De LAD stuurt de leden woensdag een circulaire met daarin een toelichting op de bepalingen. Deze wordt ook meteen in het besloten gedeelte geplaatst. Het onderhandelingsresultaat wordt met positief advies voorgelegd. Leden kunnen, onder andere via deze site, tot 6 april a.s. hun mening geven over het resultaat.

Kijk in besloten gedeelte
Op dit moment werken LAD en LVG aan de precieze teksten van de inschalings- en overgangsbepalingen. Deze zijn over een aantal dagen klaar, waarna u ze ook in het besloten gedeelte vindt. In dit gedeelte staan ook de circulaires die sinds juli 2002 zijn verstuurd over de totstandkoming en de ledenraadpleging van de AHG.

Raadpleeg dus regelmatig onze site om meteen op de hoogte te zijn!

Bent u huisarts in een gezondheidscentrum en wilt u ook meebeslissen over de uitwerking van de AHG? Kies dan nu voor het LAD-lidmaatschap!

Deel: ' Positief advies aan leden over uitwerking AHG '
Lees ook