Provincie Utrecht


Persbericht
29 juni 1999

GS UTRECHT ADVISEREN POSITIEF OVER BOUW NIEUW ZIEKENHUIS LEIDSCHE RIJN

Als het aan GS van Utrecht ligt, wordt er in Leidsche Rijn in één keer een nieuw ziekenhuis (Mesos Medisch Centrum) gebouwd. Hiermee wordt invulling gegeven aan het vorig jaar gepresenteerde idee van 'ziekenhuis van de 21ste eeuw': met de bouw van Leidsche Rijn doet zich namelijk een unieke kans voor om in een zeer groot nieuwbouwgebied een echt vernieuwend ziekenhuis te bouwen, waarbij eerste- (huisartsen en thuiszorg) en tweedelijnszorg (ziekenhuizen) werken aan samenhangende, vraaggerichte zorg. Door het nieuwe ziekenhuis in één keer te realiseren, krijgt de het vernieuwende zorgconcept voor Leidsche Rijn een flinke impuls. GS, en met hen ook de betrokken partijen, vinden dat zeer belangrijk.

Deze nieuwbouw komt in de plaats van renovatie van ziekenhuizen Overvecht en Ouderijn, die vorig jaar gefuseerd zijn tot het Mesos Medisch Centrum. Het nieuw te bouwen ziekenhuis zal 45.000 m2 groot worden: hoeveel daarvan voor verpleegafdelingen (bedden) en hoeveel voor de polikliniek gebruikt zal gaan worden is op dit moment nog niet precies te zeggen, omdat er nog een discussie gaande is over hoe zorg-in-de-brede-context in de toekomst vormgegeven zal gaan worden. Het aantal bedden zal liggen tussen de 250 en 330 bedden.

Gedeputeerde Staten hebben dit geadviseerd aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. GS hebben de taak de minister te adviseren over verbouw-en nieuwbouwplannen van ziekenhuizen. Uiteindelijk beslist de minister over bouwaanvragen. (Voor informatie: Sari Klatter,actueel@prvutr.nl 030 - 258 20 42)

Terug

Deel: ' Positief advies over bouw nieuw ziekenhuis Leidsche Rijn '
Lees ook