AND


AND STERKER DOOR STRIJD

AND International Publishers N.V. maakt bekend dat zij de heer K.E.J. van Ierlant heeft benoemd tot CEO. Zijn benoeming volgt op zijn succesvolle werkzaamheden als interim manager van de AND groep sinds april dit jaar. Zijn curriculum vitea ligt ter inzage bij de vennootschap. De Raad van Commissarissen heeft vertrouwen in de heer Van Ierlant.

De jaarrekening over 2000 zal naar verwachting deze week gereed komen en zal op de website www.AND.com worden gepubliceerd. Het eigen vermogen ultimo 2000 komt volgens verwachting uit op 7 mio na verwerking van de herstructurering. Naast een operationeel verlies van 18 mio is ook 23 mio verlies geleden uit hoofde van de herstructurering. Door verkoop van AND Identification B.V. met een boekwinst van 21 mio, eindigt het jaar 2000 met een resultaat na belasting van negatief 20 mio.

De ingrijpende gebeurtenissen in het voorjaar van 2001 hadden nog hun weerslag op het resultaat over het 1e halfjaar 2001. Als gevolg van gemiste omzet door liquidatie van Data Solutions B.V. was er, ondanks de positieve doorstart van AND Products B.V. per 1 mei 2001, onvoldoende dekking voor de productiekosten in Ierland en India. Het verlies over het 1e halfjaar 2001 bedraagt 3 mio.

Met de doorstart van AND voorziet de directie een licht positief resultaat over het 2e halfjaar. De enthousiaste reacties van onze clinten geven steun aan deze prognose.

Ter afronding van de herstructurering en herfinanciering heeft het bestuur besloten tot een emissie pari van 350 miljoen nieuwe aandelen van nominaal 0.01. Overeenkomstig het herstructureringsplan dient deze emissie ter aflossing van de schulden aan Roosland Beheer B.V. en de herstructureringskosten.

Het welslagen van de emissie is verzekerd door de garantie van Roosland Beheer B.V. De emissieprospectus zal binnenkort beschikbaar komen.

Ondanks een turbulent jaar waarbij veel aandeelhouderswaarde is vernietigd en het vertrouwen van onze klanten in organisatie en producten op de proef is gesteld, is er ook veel goeds gebeurd waardoor AND sterker uit de strijd naar voren is gekomen. Er staat nu een afgeslankte goed gestructureerde organisatie met een heldere marktvisie die beschikt over een porfolio uitgekiende producten waarmee wij het vertrouwen van onze loyale klanten ruimschoots terug gaan verdienen.

AND is er klaar voor om de opgedane ervaringen om te zetten in aandeelhouderswaarde.

AND International Publishers N.V.

Rotterdam, 20 Septerber 2001

---

Voor nadere informatie:
De heer K.E.J. van Ierlant
Telefoon:010-885 1200
Telefax: 010-885 1300
E-mail: kenny.vanierlant@and.com

webmaster

Deel: ' Positief resultaat 2e halfjaar AND na doorstart '
Lees ook