Het Kadaster

Nieuws

Positieve uitkomst kwaliteitsmeting adrescoördinaten Nederland

Adrescoördinaten Nederland (ACN)

Gegevens over huizen en grond zijn meestal voorzien van een adres. Wanneer je bij dat adres de plaatscoördinaten voegt, kun je adressen afbeelden op een kaart. Omgekeerd kun je dan bijvoorbeeld ook zichtbaar maken welke adressen binnen een bepaald gebied liggen. Dit kan met het ACN-bestand. Dit bestand bevat alle x- en y-coördinaten van elk in het terrein bekend zijnde PTT-adres, waarvan het gebouw op een grootschalige kaart is afgebeeld. Postbusadressen zijn niet in ACN opgenomen. ACN is uniek in zijn gedetailleerdheid. Bestanden met perceelscoördinaten leverde het Kadaster al geruime tijd, maar met ACN kunnen we ook pandcoördinaten leveren. Bij perceelscoördinaatbestanden liggen de coördinaten in het centrum van het perceel, bij een ACN-adres liggen de coördinaten binnen het betreffende gebouw. De stapsgewijze conversie van perceels- naar pandcoördinaten is anno 2001 nagenoeg voltooid voor heel Nederland.

Het Kadaster actualiseert ACN twee maal per jaar. Op dit moment bevat het bestand in totaal ruim 7 miljoen adressen.

Doel kwaliteitsmeting
In navolging van een vergelijkbaar onderzoek in 1997 is in 2000 de kwaliteit van het ACN-bestand onderzocht. Dit onderzoek is uitgevoerd door het Geodetisch Adviesbureau van het Kadaster. Het doel van het onderzoek was het bepalen van de kwaliteit van het ACN-bestand per eind 2000 op volledigheid en juistheid van de coördinaten. Om de volledigheid te beoordelen, is het ACN-bestand vergeleken met een referentiebestand. Hiervoor is de PTT-postcodetabel op huisnummerniveau gekozen. Deze tabel bevat alle bij de PTT bekende adressen in Nederland met daaraan toegevoegd het aantal afgiftepunten (bekend als de huisnummertoevoegingen). Verder werd de kwaliteit vergeleken met die in 1997 en werd de ontwikkeling in de verhouding tussen perceelscoördinaten en pandcoördinaten zichtbaar gemaakt.

Uitkomsten
Uit het onderzoek bleek dat de volledigheid van het ACN-bestand inmiddels 94,9% is. In 1997 was dat 91%. Ook de juistheid van het ACN-bestand is verbeterd; 99,5% in 2000 tegenover 98% in 1997. Het meest opzienbarend was de uitkomst van het onderzoek naar de verhouding van perceels- en pandcoördinaten. In 1997 bevatte ACN nog voor 49% perceelscoördinaten, per eind 2000 was dat nog maar 9,3%. ACN bestaat nu dus voor 90,7% uit pandcoördinaten en we streven ernaar dit percentage nog verder omhoog te brengen.

Conclusie en vervolg
In een korte tijdsperiode is er met gerichte acties een grote voortuitgang geboekt. Er heeft met name een aanzienlijke kwaliteitsverbetering plaatsgevonden in de verhouding van perceelscoördinaten ten opzichte van pandcoördinaten. Het Kadaster zal regelmatige metingen als deze inzetten om zo de kwaliteit te blijven leveren die u mag verwachten. Informatie Voor een meer uitgebreid onderzoeksverslag en informatie over het ACN-bestand kunt u terecht bij de afdeling Kadata, postbus 1158, 7301 BK Apeldoorn. Telefoonnummer (055) 528 59 80. E-mail: kadata@kadaster.nl.

Deel: ' Positieve uitkomst kwaliteitsmeting adrescoördinaten '
Lees ook