Productschappen Vee, Vlees en Eieren

Persbericht 47, 26 september 2001

PPE-bestuur: Implementatie eisen veevoer in IKB

Vandaag heeft het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE) de voorstellen van de ad hoc werkgroep `voor eisen aan veevoer' aangenomen. In overleg met de diervoederindustrie zullen de eisen worden ingevuld en worden geïmplementeerd in de verschillende IKB regelingen.

Met de extra eisen wil de pluimveesector de besmetting met Salmonella in het veevoer verder terugdringen. Dit is volgens het PPE nodig gezien de scherpe doelstellingen van de Actieplannen Salmonella die de pluimveesector op 31 december van dit jaar gehaald wil hebben.

De afgelopen twee weken heeft een ad hoc werkgroep met experts een advies opgesteld hoe de Salmonellabesmetting verder kan worden teruggedrongen. Het gaat concreet om: de behandeling van het voer, het silomanagement, het nemen van voermonsters en de behandeling van Salmonella-kritische grondstoffen.

Waar de diervoederindustrie in het kader van de Salmonellabeheersing zelf op de bovengenoemde punten ook eisen gaat stellen, is het uiteraard overbodig die in PPE-verordeningen op te nemen, en kan volstaan worden met een verwijzing.

Deel: ' PPE-bestuur Implementatie eisen veevoer in IKB '
Lees ook