Gemeente Tilburg


logo

19-8-99

PR- en marketingplan voor binnenstad

Burgemeester en wethouders hebben besloten om fl. 625.000 uit te geven aan pr en marketing van de Tilburgse binnenstad.Het Tilburgse centrum kent een aanzienlijk koopkrachtlek naar de andere Brabantse steden en een matige binding van de eigen bevolking en de directe omgeving. De helft van de Tilburgers gaat niet naar de eigen binnenstad om te winkelen en de aantrekkingskracht vanuit de regio bedraagt maar 37%. Daardoor worden kansen en omzet gemist. Daarin is de binnenstad in het kader van het grotestedenbeleid aangewezen als permanent aandachtsgebied (actieplan Economie en Werk). En daarom worden nu ook de gelden voor p.r. en marketing gereserveerd.

Het voorliggende plan bevat een strategisch kader voor de communicatie en marketing. Drie hoofdlijnen zijn uitgezet.
1 Inzet van communicatiemiddelen om meer bezoekers naar de binnenstad te trekken.
2 Inzet van communicatiemiddelen om meer investeerders/bedrijven aan te trekken, vooral voor de stationszône.
3 Draagvlak genereren voor het proces van versterking van de binnenstad.

In de binnenstad staan vele projecten op stapel die de aantrekkelijkheid sterk zullen vergroten, maar de huidige situatie is dat, met de herinrichting in het vooruitzicht, de binnenstad nog niet leuk genoeg is voor wervende landelijke campagnes, ondersteund met flitsende slogans. Al vormen de culturele sector, zeker sinds de komst van 013, en het uitgaansleven daar weer gunstige uitzonderingen op.

Stadsstijl
Het voorstel is om te starten met de ontwikkeling van
- een stadsstijl ter vergroting van de herkenbaarheid en samenhang van de producten,

- een internetsite voor bedrijven en voor bezoekers, met daarop de culturele programma's, de leuke plekken in de stad en de stedelijke voorzieningen.
Daarnaast zal een informatiecampagne worden opgezet en komt er een binnenstads-special van Tilburg Magazine. Ook worden er wandelroutes en bewegwijzering ontwikkeld. Verder heeft het college nog fl. 100.000- gereserveerd voor gezamenlijke activiteiten van 013 en horeca in het kader van de beoogde samenwerking. En inmiddels is ook al fl. 100.000 beschikbaar gesteld voor de uitgave van een cultuur- en uitgaansmagazine.
De voorstellen kunnen alleen succesvol zijn als ze gedragen worden door partijen in de stad. Dan kunnen activiteiten worden afgestemd en middelen gezamenlijk ingezet. Voorgesteld wordt daarom het plan eerst te bespreken met hen en nader uit te werken in gezamenlijke acties.

Deel: ' PR- en marketingplan voor binnenstad Tilburg '
Lees ook