Gemeente Maassluis

27-1-2003

Praat mee over Maassluis vervangt Forum

Sinds vrijdag 24 januari jl. is op de gemeentesite www.Maassluis.nl de button Praat mee over Maassluis actief. Dit nieuwe site-onderdeel vervangt het Forum, waarop inwoners hun mening konden geven over allerlei onderwerpen die zij zelf konden aandragen.

Praat mee over Maassluis is op dit moment nog geheel gewijd aan het Jeugdbeleid. De gemeente wil het jeugdbeleid interactief aanpakken en vraagt daarom de betrokkenen mee te praten over de voorzieningen voor jongeren in Maassluis. Bezoekers vinden hier onder andere informatie over de aanpak van het jeugdbeleid, een enquête voor jongeren van 12 tot en met 23 jaar en een aantal stellingen. Het is ook de bedoeling dat op een aantal daarvoor geplande momenten kan worden gechat over het jeugdbeleid.
Mochten bezoekers zelf een onderwerp willen aandragen, dan biedt Praat mee over Maassluis daar ook de mogelijkheid voor. In de loop van het jaar plaatst de gemeente zelf ook andere beleidsthemas waarover meegepraat kan worden.

Het Forum werd in maart 2002 van de site verwijderd, toen bleek dat sommige deelnemers aan de discussie discriminerende en kwetsende opmerkingen plaatsten. De gemeente heeft zich beraden over een andere manier waarop het gemeentebestuur de discussie kon aangaan met de inwoners. Praat mee over Maassluis biedt veel informatie over de onderwerpen zodat de bezoekers gericht kunnen reageren; ook zijn er meer mogelijkheden om de bezoekers die zich misdragen, de toegang tot de virtuele discussie te ontzeggen.

Zoekwoorden:

Deel: ' Praat mee over Maassluis vervangt Forum '
Lees ook