Persbericht

Diabetesvereniging Nederland
Afdeling Woerden e.o.
Secretariaat:
Mevr. M.C. van Dam
Koningshof 57
3481 HR Harmelen

Harmelen, 3 januari 1999

Samen lachen en samen praten over diabetes

De Diabetesvereniging Nederland, afdeling Woerden, organiseert op dinsdag 26 januari a.s. een discussieavond over psychosociale aspecten bij diabetes.

Voorafgaand aan de discussie zal de toneelgroep van het Patienten-Gehandicapten Platform Gouda een drietal sketches opvoeren over misverstanden rond diabetes.

De bijeenkomst vindt plaats in de grote zaal van het Hofpoortziekenhuis te Woerden, aanvang 20.00 uur. De avond is vrij toegankelijk voor leden en belangstellenden.

U kunt zich aanmelden bij het secretariaat van de Diabetesvereniging, afdeling Woerden, tel. 0348-443374.

Afz: mevr. M.C. van Dam

Deel: ' Praatavond in Woerden Samen lachen en praten over diabetes '




Lees ook