MERCER HUMAN RESOURCE

Praktijk mondiale aandelenregelingen Europese multinationals

Onderzoek: praktijk van de mondiale aandelenregelingen bij Europese multinationals

- Aandelenopties: potentieel grote uitwerking op de bedrijfsboekhouding

- Alleen in Nederland, Duitsland en Groot-Brittannië prestatiecriteria voor het uitoefenen van opties

- Aandelenplannen worden strategischer

Amstelveen, 1 juli 2002 - Recent onderzoek van Mercer Human Resource Consulting toont aan dat aandelenopties de voornaamste soort aandelenregelingen zijn die door Europese multinationals wordt aangeboden. Voor bedrijven die zijn gevestigd in België, Denemarken, Duitsland, Nederland, Zweden en Zwitserland zijn aandelenopties de belangrijkste, of zelfs enige, aandelenregelingen die worden gehanteerd. Onder de onderzochte bedrijven is daarna de meeste voorkomende regeling het aandelenkoopplan, al wordt dit uitsluitend veel gebruikt door Britse ondernemingen.

Voorstellen van de International Accounting Standards Board (IASB) zouden deze trend echter kunnen doen omslaan. Indien de aanbevelingen van de IASB worden overgenomen, worden bedrijven verplicht hun aandelenoptieregelingen te verantwoorden in de winst- en verliesrekening. Hierdoor zouden organisaties minder winstgevend kunnen blijken

Piia Pilv, Principal bij Mercer Europa: de laatste ontwikkelingen geven aan dat de rest van Europa steeds meer in de pas loopt met Groot-Brittannië, waar de werknemer reeds een divers aanbod aan aandelenregelingen wordt geboden. Bedrijven die hun aanbod aan aandelenregelingen beperken tot opties zouden wel eens voor aanzienlijke problemen kunnen komen te staan indien de aanbevelingen van de IASB worden overgenomen. Het zou verstandig zijn zo langzamerhand het beloningenpakket te gaan herzien.

Prestatiecriteria
Hoewel het ontwerp van veel aandelenregelingen zich laat kenmerken door een tendens naar Europese uniformiteit, worden alleen in Duitsland, Nederland en Groot-Brittannië prestatiecriteria verbonden aan het uitoefenen van opties. Bij de helft van de onderzochte Britse multinationals en 1 op de 5 onderzochte Nederlandse bedrijven zijn de opties vastgezet en kunnen deze alleen worden uitgeoefend wanneer aan bepaalde prestatiecriteria wordt voldaan. In Duitsland zijn alle toegekende opties naar de wet verplicht onderhevig aan prestatiecriteria.

Mevrouw Pilv: in Groot-Brittannië worden bedrijven onder druk van institutionele beleggers aangemoedigd een sterk ondernemingsbestuur uit te oefenen. Nederland lijkt dat voorbeeld steeds meer te volgen. Bedrijven beginnen daar reeds met het doorvoeren van richtlijnen en naar waarschijnlijkheid zal de rest van Europa zich ook in die richting begeven. Bedrijven voelen een steeds groter wordende druk van de aandeelhouder om de hoeveelheid aan werknemers toegekende aandelenopties te rechtvaardigen, en willen derhalve laten zien hoe deze gekoppeld zijn aan prestaties.

Aandelenplannen worden strategischer
Europese multinationals zijn ermee begonnen om het ontwerp voor mondiale regelingen aan te passen aan de specifieke condities van een land, ofwel om in te spelen op de plaatselijke fiscale situatie ofwel om bepaalde nalevingvereisten te omzeilen. Reeds een derde (37%) van de onderzochte Britse bedrijven en een vijfde (20%) van de onderzochte Nederlandse bedrijven passen hun regelingen lokaal aan.

Mevrouw Pilv: overal in Europa worden bedrijven zich bewust dat een enkele opzet voor een mondiale aandelenregeling niet voor alle landen geschikt is. Mondiale regelingen worden in het bijzonder aangepast in Groot-Brittannië, Frankrijk, Canada en de VS teneinde te voldoen aan de plaatselijke fiscale wetgeving, hetgeen resulteert in aanzienlijke belastingbesparingen voor de plaatselijke vestiging en haar werknemers. Een betere fiscale behandeling geeft de werknemer daarnaast ook een extra prikkel om deel te nemen in de bedrijfsregeling.

Dit ondersoek besloeg 92 grote Europese multinationals gevestigd in België, Denemarken, Duitsland, Groot-Brittannië, Nederland, Zweden en Zwitserland, en 12 Europese dochterondernemingen van multinationals van daarbuiten. Exemplaren van het 2002 Global Stock Plan Practices of European Multinational Companies Survey zijn te krijgen voor 1.000 Euro. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Piia Pilv, telefoonnummer 020 43 13 854 (piia.pilv@mercer.com) of Lizzy Stut, 020 43 13 945 (lizzy.stut@mercer.com).

Deel: ' Praktijk mondiale aandelenregelingen Europese multinationals '
Lees ook