ATC

Praktijkonderzoek Veehouderij en Agrarisch Telematica Centrum samen verder

Intentie

De besturen van het Praktijkonderzoek Veehouderij en het Agrarisch Telematica Centrum hebben besloten om een samenvoeging van beide organisaties te onderzoeken. Een definitief besluit zal binnen enkele maanden worden genomen.

Beide organisaties werken al jaren nauw samen op het terrein van bedrijfs-innovatie en uniformering en standaardisatie van bedrijfsinformatie. Ook financiering en bestuurlijke aansturing zijn in hoge mate gelijk ingericht.

Met de nu voorgenomen verdergaande samenwerking wordt meegegaan in de trend naar schaalvergroting en bundeling van krachten.

KCW

Bij de samenvoeging is uitdrukkelijk ook gekeken naar de door LNV in 1998 gewenste opname van Praktijkonderzoek en ATC in het Kennis Centrum Wageningen en de in gang gezette ontwikkeling waarin vooral industriële ketens meer moeten worden bediend. De samenvoeging zal naar verwachting vooral de effectiviteit van beide organisaties in een meer marktgericht Kennis Centrum Wageningen ten goede komen.

Achtergrond

De intentie tot samenwerken is mogelijk geworden nu in september 1997 een besluit is gevallen over een fusie van de drie organisaties voor dierlijk praktijkonderzoek (voor rundvee, varkens en pluimvee) en in dezelfde periode bij het ATC na het beëindigen van de activiteiten voor de plantaardige sectoren een concentratie op IT-innovatie en -standaardisatie voor dierlijke sectoren plaats heeft gevonden.

Bij het Praktijkonderzoek Veehouderij werken ongeveer 240 medewerkers, bij het ATC ongeveer 15.

Deel: ' Praktijkonderzoek Veehouderij en ATC samen verder '
Lees ook