Novem


Praktijkopleiding Warmtepompen

19/5/1999 21/5/1999
Motel De Witte Bergen, Eemnes (langs A1)

Het doel van deze opleiding is de cursist deskundige ondersteuning te bieden bij de implementatie van warmtepompen in zijn/haar bedrijf. Er wordt niet alleen theoretische kennis overdragen maar ook de praktijk komt ruimschoots aan bod. Hoe gaat u te werk om in een bepaalde setting (gebouwde omgeving of industrie) -een warmtepompproject op een - voor alle partijen - bevredigende wijze te realiseren.

Programma
Tijdens de opleiding worden onder andere kennis en vaardigheden aangereikt op het gebied van:

elementaire proceskunde en techniek van warmtepompen overheidsbeleid en subsidies ten aanzien van warmtepompen kosten, baten en financiële haalbaarheid van warmtepompprojecten mogelijke samenwerkingsverbanden rond warmtepompen
projectgang warmtepompen in de utiliteits- en woningbouw; specifieke eisen en 'haken en ogen' voor implementatie van warmtepompen in deze setting
de keuze tussen warmte/krachtkoppeling en warmtepompen, combinatie-mogelijkheden procesintegratie en verschillende soorten warmtepompen in de industrie
projectgang warmtepompen in de agrarische sector

Opleidingsduur en lesmethode
De opleiding wordt mondeling gegeven en duurt drie werkdagen. De eerste dag is algemeen van aard. De tweede dag is geheel gewijd aan warmtepompen in de utiliteits- en woningbouw en de derde dag heeft als thema warmtepompen in de industrie. Tijdens de opleiding wordt niet alleen kennis overgedragen maar komt tevens een aantal praktijkvoorbeelden aan de orde. Verder is er voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen.

Uitgebreide informatie

Deel: ' Praktijkopleiding Warmtepompen '
Lees ook