DLV-Adviesgroep

email: c.c.van.raak@dlv.agro.nl

realname: Mevr K. van Raak

Praktijkproef "Zicht op gezonde teelt" houdt open huis

Datum: 30/08/01

"Zicht op gezonde teelt" is de naam van de nota waarin onlangs het nieuwe gewasbeschermingsbeleid voor de periode 2002 tot 2010 is verwoord. Centraal in het nieuwe beleid staat een sectorbrede introductie van geïntegreerde gewasbescherming op gecertificeerde bedrijven.

In het project "Praktijkproef Zicht op gezonde teelt", dat dit jaar in opdracht van het ministerie van LNV wordt uitgevoerd door CLM en DLV Adviesgroep, wordt het nieuwe beleid uitgetest in de praktijk. Zo'n 250 agrariërs in 8 sectoren nemen deel aan dit project. De ervaringen uit dit project zijn bouwstenen voor LNV bij de verdere invulling van het beleid en bij de introductie daarvan in de praktijk, de komende jaren.

Tijdens de veldbijeenkomst kunt u zien en horen wat geïntegreerde gewasbescherming op gecertificeerde bedrijven in de praktijk in kan houden. U krijgt informatie over het nieuwe beleid, over geïntegreerde gewasbescherming en over certificering. Wat dit allemaal voor een bedrijf betekent hoort u van de ondernemer zelf.

Wie meer wil weten van het project Praktijkproef "Zicht op gezonde teelt" kan terecht tijdens de veldbijeenkomsten bij aan het project deelnemende telers. Voor een overzicht van de geplande bijeenkomsten zie www.dlv.nl

Organisatie: DLV Adviesgroep nv

adres: postbus 7001

postcode: 6700 CA

woonplaats: Wageningen

Telefoon: 0411-652525

Zoekwoorden:

Deel: ' Praktijkproef 'Zicht op gezonde teelt' houdt open huis '
Lees ook