DLV-Adviesgroep

DLV Projecten Diensten Nieuws Zoeken

Praktijkproef "Zicht op gezonde teelt" houdt open huis

"Zicht op gezonde teelt" is de naam van de nota waarin onlangs het nieuwe gewasbeschermingsbeleid voor de periode 2002 tot 2010 is verwoord. Centraal in het nieuwe beleid staat een sectorbrede introductie van geïntegreerde gewasbescherming op gecertificeerde bedrijven.

In het project "Praktijkproef Zicht op gezonde teelt", dat dit jaar in opdracht van het ministerie van LNV wordt uitgevoerd door CLM en DLV Adviesgroep, wordt het nieuwe beleid uitgetest in de praktijk. Zo'n 250 agrariërs in 8 sectoren nemen deel aan dit project. De ervaringen uit dit project zijn bouwstenen voor LNV bij de verdere invulling van het beleid en bij de introductie daarvan in de praktijk, de komende jaren.

Tijdens de veldbijeenkomst kunt u zien en horen wat geïntegreerde gewasbescherming op gecertificeerde bedrijven in de praktijk in kan houden. U krijgt informatie over het nieuwe beleid, over geïntegreerde gewasbescherming en over certificering. Wat dit allemaal voor een bedrijf betekent hoort u van de ondernemer zelf.

Wie meer wil weten van het project Praktijkproef "Zicht op gezonde teelt" kan terecht tijdens de veldbijeenkomsten bij aan het project deelnemende telers.

Overzicht van de geplande bijeenkomsten.

Sector Datum Tijd Locatie
Akkerbouw Maandag 17 september 13.15 - 16.30 uur Dhr. Dekker Kerkweg 7 3214 VB Zuidland
Akkerbouw Vrijdag 21 september 13.15 - 16.30 uur Dhr. Koops Burg. Legroweg 14 7864 KT Zwinderen
Aardbeienteelt Dinsdag 25 september 13.15 - 16.30 uur Dhr. Van den Berg Nelleveldstraat 8 4891 ZJ Rijsbergen
Bloembollenteelt Donderdag 27 september 13.15 - 16.30 Dhr. Smit Korte Belkmerweg 34 1756 CC t Zand
Boomteelt Maandag 1 oktober 19.30 - 22.00 uur Plantariumgebouw Italiëlaan 4 2391 PT Boskoop-Hazerswoude
Sierteelt onder glas Dinsdag 2 oktober 13.15 - 16.30 Dhr. Ganzevles Voorste Overmarsweg 1 7205 DB Zutphen
Maïs/ grasland Donderdag 4 oktober 9.45 - 12.30 Dhr. Jonker De Streek 45a 8407 EG Terwispel
Vollegrondsgroente Woensdag 10 oktober 13.15 - 16.30 Dhr. Biemans Deel 70 5421 RV Gemert
Fruitteelt Donderdag 11 oktober 13.15 - 16.30 PPO-Randwijk Lingewal 1 6668 LA Randwijk

U kunt zich tot uiterlijk 12 september voor één of meerdere bijeenkomsten opgeven bij: Mevr. K. van Raak of Mevr. M. Joosten van DLV Adviesgroep.

Voor meer informatie kunt ook bellen met 0411-652525, fax 0411-652500

Startpagina

Nieuws

Nieuws Archief

Nieuws

huisverkoop

sneeuw bericht op wap

DLV diabolomodel

DLV facet

Studiereis Canada

Energie

MINAS

WeerOnline genomineerd

Mineralen

Biologische landbouw

WeerOnline eerste

Meststoffen

G.G.V.

Aardappelboulevard

Traceerbaarheid

Mestafzetcontracten

Studiereis Canada

Gewasbeschermingsgids

Workshop internet

Diergezondheid

Gewasbeschermingsgids1

Telen met toekomst

Certificering

Veldbijeenkomst

Deel: ' Praktijkproef 'Zicht op gezonde teelt' houdt open huis '
Lees ook