Praktisch handboek “De kunst van het meten”


Praktisch handboek hoe de activiteiten van bedrijfsprocessen op een simpele en snelle manier te monitoren.

VEENENDAAL, 20121108 -- ´De kunst van het meten´ is een afronding van vijf jaar hard werken om het proces van het meten van activiteiten van bedrijfsprocessen vorm te geven.

In dit e-book van 252 pagina's wordt op een praktische wijze het proces van het monitoren van 10 kern activiteiten van het commerciële proces, de presentatie van de uitkomsten van een dergelijke monitoring en de resultaten van vijf jaar onderzoek beschreven.

Hiermee hoopt de schrijver een aanzet te geven om ondernemers te stimuleren de activiteiten van bedrijfsprocessen regelmatig te meten en te monitoren. Uit het e-book zal duidelijk worden dat de beschreven meetmethodiek en CYP monitor een goed startpunt vormen om de zwakke plekken in een organisatie snel op te sporen om ze vervolgens gericht aan te kunnen pakken. Het bijzondere van de CYP monitor is dat deze snel kan worden uitgevoerd en een scherp beeld geeft van zowel harde als zachte verbeterpunten in de bedrijfsvoering.

Het boek is via de volgende link te downloaden.
https://www.checkyourprocess.com/de-kunst-van-het-meten-e-book

Over Check Your Process
Check Your Process is ontstaan vanuit de visie dat iedere organisatie zijn activiteiten rondom bedrijfsprocessen zou moeten meten, analyseren en verbeteren om zo continu te groeien.

Check Your Process ontwikkelt producten onder de merknaam CYP om bedrijfsprocessen te meten en te analyseren via digitale consultancy.