Praktische mystiek Hildegard van Bingen

Lezingen en intermezzo’s

NIJMEGEN, 20130827 -- Mystica, schrijfster, componiste, geneeskundige, politica − abdis Hildegard van Bingen (1098-1179) was een uiterst veelzijdige persoonlijkheid. In een gevarieerd programma van lezingen en intermezzo’s wordt ingegaan op de denkwereld van een van de meest fascinerende geesten uit de Europese geschiedenis. Woensdag 18 september 2013 | 20.00-22.00 uur | Titus Brandsma Memorial, Stijn Buysstraat 11, Nijmegen

Hildegard van Bingen was ook iemand die alle aspecten van het leven met elkaar wist te verbinden. Haar mystieke teksten, haar poëzie, haar geneeskundige werk én haar politieke activiteiten ademen alle dezelfde holistische en praktische geest. Daarin schuilt haar zeggingskracht voor de huidige tijd.

Met : Inigo Bocken, filosoof en directeur van het Titus Brandsma Instituut; Bernice Fransen, danseres; Dirk Hanssens osb, prior; Mieke Kock-Rademakers, vertaalster van het werk Scivias van Hildegard van Bingen; Thomas Quartier, theoloog aan de Radboud Universiteit Nijmegen; Joos van Vugt, historicus en programmamaker van het Soeterbeeck Programma; Hans Wilbrink, deskundige op het gebied van de mystiek van Hadewijch en Hildegard van Bingen.

Deelname: € 9,50 | medewerkers en Vrienden van de RU € 7,- | studenten gratis

Meer informatie en inschrijven op  www.ru.nl/sp/hildegard

Dit is een programma van het Soeterbeeck Programma van de Radboud Universiteit Nijmegen en het Titus Brandsma Instituut


Deel: ' Praktische mystiek Hildegard van Bingen; Lezingen en intermezzo’s '
Lees ook