Nieuws Gemeente Groningen


Laatste Nieuws

Prefectenhof op 17 december na 14.00 uur gesloten "De Overeenkomst"
Nieuwe accountant voor de gemeente Groningen.

De brommer verhuist!
Voorwaarden goed busvervoer door B&W vastgesteld Tarieven en tijden parkeren aangepast
Stadjerspas 2000
Gemeente lanceert digitaal klachtenformulier
Nu verkrijgbaar!
Statistisch Jaarboek 1999 en Gronometer
GRONINGEN: HET STEDELIJK ALTERNATIEF
Europapark markeert stedelijke toekomst Groningen Europapark in cijfers
Wubbo Ockelsprijs 2000
Burgers kunnen mee discussiëren over doorberekening kosten overheidsdatabanken
Het millenniumprobleem


Prefectenhof op 17 december na 14.00 uur gesloten 16 december 1999
In verband met een personeelsbijeenkomst is de Dienst Informatie en Administratie gevestigd in "De Prefectenhof" op vrijdag 17 december aanstaande vanaf 14.00 uur gesloten.
Wilt u een paspoort of rijbewijs aanvragen, informatie van de afdeling Belastingen of een uittreksel uit de bevolkingsadministratie? Komt u dan op 17 december vóór 14.00 uur naar: de Dienst Informatie en Administratie, "De Prefectenhof", Kreupelstraat 1.

"De Overeenkomst"
15 december 1999
In het volgende schooljaar willen B&W van Groningen beginnen met de invoering van een overeenkomst tussen school, ouders en verzorgers en leerlingen. Vijf verschillende scholen zullen in augustus 2000 met dit proefproject starten. De resultaten van de proef kunnen gebruikt worden voor een bredere invoering.
In "De Overeenkomst" worden de afspraken tussen school, ouders en verzorgers en leerlingen vastgelegd. "De Overeenkomst" bevat adviezen over begeleiding en opvoeding, maar er worden bijvoorbeeld ook manieren beschreven waarop ouders meer bij het onderwijs betrokken kunnen worden. Het doel van "De Overeenkomst" is het zorgen voor een optimale schoolloopbaan voor de leerling. Bovendien draagt "De Overeenkomst" bij aan een goede informatieoverdracht en houdt het zowel leerlingen als ouders betrokken bij het onderwijs. Ook bereidt het de kinderen voor op zelfstandig leren.
Leerlingen kunnen vanaf het moment dat ze bij een school worden ingeschreven starten met "De Overeenkomst". Op dit moment is nog niet bekend welke scholen aan het proefproject mee zullen doen. De raadscommissie Jeugdbeleid, Onderwijs en Sport (JOS) buigt zich op 20 januari over dit B&W-voorstel.

Nieuwe accountant voor de gemeente Groningen.
15 december 1999
Het college stelt, na overleg met de raadscommissie Financiën, Personeel en Cultuur (FPC), aan de raad voor met ingang van 1 januari 2000 PricewaterhouseCoopers als de nieuwe accountant voor de gemeente Groningen te benoemen. De contractduur is bepaald op drie jaar. Tot nog toe was VB Deloitte & Touche de huisaccountant van de gemeente Groningen.

Er is een Europese aanbesteding gehouden voor een nieuw accountantscontract. Daarop zijn vijf kantoren uitgenodigd om een offerte uit te brengen. De kantoren hebben zich goed kunnen oriënteren op de organisatie van de gemeente Groningen doordat zij beschikten over een uitgebreid informatiepakket en over aanvullende informatie die mondeling is verstrekt. De kantoren zijn bovendien in de gelegenheid gesteld zich te presenteren.

Aan de hand van de criteria, die waren opgenomen in het programma van eisen, zijn alle vijf kantoren beoordeeld. PricewaterhouseCoopers bleek hierbij de meest geschikte partner voor de gemeente Groningen.


Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 16 december 1999.

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Deel: ' Prefectenhof Groningen op 17 december na 14.00 uur gesloten '
Lees ook