Gemeente Deventer

Prehistorische boeren onder arbeiderswijk

Wethouder G. Hiemstra (onder meer Archeologie en Monumentenzorg) heeft 4 oktober de brochure ?IJzertijd in de Driebergenbuurt? overhandigd aan vertegenwoordigers van Rentré Wonen en de bewonerscommissie van de Driebergenbuurt.

In de brochure wordt het verhaal verteld over het archeologisch onderzoek dat in mei en juli van dit jaar in de Driebergenbuurt is uitgevoerd. Alhoewel op de locatie op het oog geen archeologisch resten te zien waren, bleek dat onder de gesloopte huizen veel overblijfselen behouden zijn gebleven. Tijdens het onderzoek zijn resten uit de Late Steentijd tot en met de IJzertijd gevonden. De oudste vondsten zijn haardkuilen van ongeveer vijfduizend jaar oud. Uit de periode rond 100 v. Chr. is een bijzonder type boerderij opgegraven. Daarnaast vertelt de brochure over de geschiedenis van het platteland, de windmolens, de aanleg van het spoor en de bouw van de Driebergenbuurt.

U kunt de brochure gratis krijgen in het Gemeentelijk Informatiecentrum in het Stadskantoor, Burseplein 20, bij de balie Ruimte, Milieu en Wonen, Burseplein 10, de Openbare Bibliotheek, Brink 70, het Stadsarchief, Klooster 3, de VVV, Keizerstraat 22 en het Archeologisch Depot aan de Assenstraat 55.

Deel: ' Prehistorische boeren onder arbeiderswijk Deventer '
Lees ook