expostbus51


RVD/DV

MINISTERRAAD: Energiepremie voor bevordering.....

Ministerie van Financiën
Persbericht Ministerraad
5 februari 1999

ENERGIEPREMIE VOOR BEVORDERING ENERGIEZUINIG EN MILIEUVRIENDELIJK

GEDRAG

De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van staatssecretaris Vermeend van Financiën tot wijziging van de regulerende energiebelasting en de inkomstenbelasting met het oog op het bevorderen van energiezuinig en milieuvriendelijk gedrag.

Zowel burgers als het bedrijfsleven kunnen vanaf 1 juli 1999 energiepremies ontvangen als beloning bij energiezuinig en milieuvriendelijk gedrag. Burgers kunnen bij aanschaf van energiezuinige producten en voor het aanbrengen van energiebesparende voorzieningen aan de woning via de energiebedrijven een energiepremie ontvangen. Het bedrijfsleven wordt voor milieu-investeringen beloond via de invoering van een milieu-investeringsaftrek in de inkomsten- en vennootschapsbelasting.

Onder de noemer .positieve prikkels. is het voorstel eerder aangekondigd in het regeerakkoord en het belastingplan 1999. Tevens maakt het voorstel onderdeel uit van het beleid gericht op de CO2 - reductie en energiebesparing zoals neergelegd in het NMP-3 en de Energiebesparingsnota.
In het regeerakkoord is vastgelegd dat voor de positieve prikkels op termijn een bedrag van
jaarlijks 500 miljoen structureel is uitgetrokken, waarvan 200 miljoen voor huishoudens en 300 miljoen voor het bedrijfsleven is gereserveerd.

RVD, 05.02.1999


05 feb 99 17:18

Deel: ' Premie voor bevordering milieuvriendelijk gedrag '
Lees ook