Ministerie van Middenstand en Landbouw België

28/03/2000

PERSBERICHT

SLACHTPREMIE VOOR "RUNDEREN" DIE WORDEN GESLACHT IN ANDER EU-LIDSTATEN OF DIE LEVEND WORDEN UITGEVOERD NAAR DERDE LANDEN (BUITEN DE EU)

De Heer Minister van Landbouw en Middenstand wenst de rundveehouders en de handelaars in rundvee in kennis te stellen van een wijziging in de aanvraagmodaliteiten voor de slachtpremie voor runderen.

De wijziging heeft betrekking op de aanvraag- en toekenningsmodaliteiten van de premie voor runderen die worden geslacht in andere EU-Lidstaten of die levend worden uitgevoerd naar derde landen (buiten de EU).

Om de slachtpremie te kunnen toekennen voor deze runderen dient een specifieke premieaanvraag te worden ingediend die vergezeld is van de noodzakelijke bewijsstukken.

De premieaanvraag kan vanaf 1 april 2000 niet alleen worden ingediend door de individuele producent maar eventueel ook door de uitvoerder die de runderen verzendt of uitvoert.

De premieaanvraag moet gebeuren aan de hand van een specifiek aanvraagformulier en moet in ieder geval vergezeld zijn van een kopie van het paspoort van elk geslacht rund. Bovendien moeten op dit paspoort de volgende gegevens duidelijk leesbaar terug te vinden zijn:


* naam, adres en erkenningsnummer van het buitenlands slachthuis;
* slachtnummer en slachtdatum;

* handtekening van de verantwoordelijke van het slachthuis.
In geval van definitieve uitvoer van levende runderen naar landen buiten de E.U. kan hetzelfde formulier gebruikt worden en dit formulier dient eveneens vergezeld te zijn van een kopie van het paspoort van elk uitgevoerd rund. Op elk van deze paspoorten moeten de volgende gegevens duidelijk leesbaar terug te vinden zijn :


* naam en adres van de exporteur;

* de aangifte ten uitvoer;

* een exportbewijs met de exportdatum, afgeleverd door de douanediensten;
(zelfde bewijs als voor de uitvoerrestituties).
De premieaanvraag moet worden ingediend binnen de 6 maanden na de slachtdatum of na de definitieve uitvoer en in ieder geval ten laatste op 28 februari 2001, bij het Provinciaal Bureau van de woonplaats van, naargelang het geval, de producent of exporteur.

De premieaanvraagformulieren zijn ter beschikking bij de Provinciale Bureaus.

Adressen van de provinciale bureaus (DG 3)

Antwerpen :
Ministerie van Middenstand en Landbouw,
Bestuur voor het Landbouwproductiebeheer
Van Heybeeckstraat 28 te 2170 MERKSEM
tel. 03/641.80.90 fax. 03/641.80.78

Limburg :
Ministerie van Middenstand en Landbouw,
Bestuur voor het Landbouwproductiebeheer
Gebouw RHENA, Helbeekplein 9, 1ste verd. te 3500 HASSELT tel. 011/26.39.10 fax. 011/26.39.14

Oost-Vlaanderen :
Ministerie van Middenstand en Landbouw,
Bestuur voor het Landbouwproductiebeheer
Administratief Centrum "Ter Plaeten"
Sint-Lievenslaan 33A te 9000 GENT
tel. 09/235.29.89 fax. 09/235.25.92

West-Vlaanderen :
Ministerie van Middenstand en Landbouw,
Bestuur voor het Landbouwproductiebeheer
Hoogstraat 9 te 8000 Brugge
tel. 050/33.77.95 fax. 050/34.60.70

Vlaams-Brabant :
Ministerie van Middenstand en Landbouw,
Bestuur voor het Landbouwproductiebeheer
WTC III, 13e verdieping
Simon Bolivarlaan 30 te 1000 BRUSSEL
tel. 02/208.42.13 fax. 02/208.42.55Deel: ' Premie voor te slachten runderen in andere EU-lidstaten '
Lees ook