GREEN AWARD

Hamburg de nieuwste Green Award haven

Premie voor veilige, schone tankers en bulkschepen Hamburg de nieuwste Green Award haven

Hamburg, de grootste haven van Duitsland, is toegetreden tot het Green Award stelsel ter bevordering van schone en veilige scheepvaart. Het Hamburger havenbestuur heeft bekendgemaakt dat met ingang van juli 2001 Green Award schepen een korting krijgen op het havengeld. De haven van Hamburg is tevens de eerste die niet alleen een premie toekent aan Green Award olie- en producttankers van 20.000 ton dwt en meer, maar ook aan droge bulkschepen van dezelfde omvang. De premie die de Green Award schepen in Hamburg ontvangen komt neer op 6% van het havengeld. Dat is dezelfde tegemoetkoming die de haven van Rotterdam toekent aan de 143 veilige, schone tankers die varen onder de Green Award vlag. In het jaar 2000 vervoerden deze schepen, eind 2000 waren het er 127, 8,5% van de wereldvloot. Dat komt overeen met 21% van de wereldwijde stroom ruwe olie.

Thor Heyerdahl Award
Het aantal belangrijke zeehavens waar Green Award schepen mogen rekenen op een financiële tegemoetkoming is met de toetreding van Hamburg gegroeid tot ruim 40. Het Green Award systeem is in 1994 in Rotterdam in het leven geroepen en is het enige wereldwijd geldende stelsel van incentives voor veilige en milieuvriendelijke scheepvaart. Eerder dit jaar ontving de Stichting Green Award in Oslo de eerste Thor Heyerdahl Award, de dit jaar ingestelde 'Nobelprijs' voor het maritieme milieu.

Imago
Naast financiële incentives, ter beschikking gesteld door havenautoriteiten en verschillende nautische dienstverleners, profiteren de veilige en schone Green Award schepen vooral van het feit dat klanten en toeleveranciers graag worden geassocieerd met zeer veilige, milieuvriendelijke schepen. Dit imagovoordeel zal, zo verwacht Hans de Goeij, de directeur van Green Award, op den duur belangrijker zijn dan de financiële regelingen.

Menselijke factor
Green Award onderscheidt zich van andere stelsels voor certificering door de grote aandacht die de experts van Green Award besteden aan 'de menselijke factor'. Niet alleen de technische kwaliteit van de tankers en bulkschepen wordt nauwkeurig gecontroleerd, ook de wijze waarop de bemanning en het management aan de wal omgaan met de schepen wordt onderworpen aan een audit. Zo wordt onder meer vastgesteld dat bemanning en scheepsmanagement de juiste procedures hanteren in geval van calamiteiten. Het is bekend dat scheepsongevallen en de daaruit voortvloeiende schade dikwijls in belangrijke mate worden veroorzaakt door onjuiste handelingen van de bemanning of het management aan de wal.

Deel: ' Premie voor veilige, schone tankers en bulkschepen '
Lees ook