Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Premieregeling voor het aanhouden van mannelijke runderen, verkoopseizoen 2002

23 juli 2002 -
Al enkele jaren bestaat de mogelijkheid om premie aan te vragen voor het aanhouden van mannelijke runderen (stieren/ossen). De aanvragen kunnen bij LASER ingediend worden. Er zijn per verkoopseizoen vier perioden waarbinnen de veehouder een aanvraag in kan dienen. Voor het lopende verkoopseizoen zijn de eerste twee aanvraagperioden inmiddels verstreken. De resterende aanvraagperioden voor het verkoopseizoen 2002 zijn:
* 1 augustus t/m 30 augustus;

* 15 oktober t/m 14 november.
Informatie over deze en andere regelingen die LASER uitvoert is te vinden op: www.minlnv.nl/loket of te verkrijgen via Het LNV-Loket, 0800 - 22 333 22.

Zoekwoorden:

Deel: ' Premieregeling voor het aanhouden van mannelijke runderen, verkoopse.. '
Lees ook