Rabobank Nederland


4 januari 1999 Laatste wijziging om 16:56

Premium-handel verdient 200 miljoen aan millenniumRabobank Nederland, 4/1/1999

De omzet van de premium-branche in Nederland zal naar verwachting met f 200 miljoen toenemen als gevolg van de millenniumwisseling. Op de totale jaaromzet van deze bedrijfstak betekent dat een extra omzet van 10%. Dat zegt Johan Naayen, directeur van Memoclips en bestuurslid van de DMSA, de brancheorga-nisatie voor direct marketing, in Rabovisie, het corporate magazine van de Ra-bobankorganisatie.

De millenniumwisseling staat al enige tijd volop in de belangstelling wegens drei-gende uitval van computers en microchips. De kosten van reparatie van de 'millennium-bug' zijn in Nederland inmiddels opgelopen tot zo'n f 20 miljard. Dat betekent extra inkomsten voor IT-bedrijven en consultants.

Ook andere bedrijven spinnen garen bij de millenniumwisseling. Behalve de toege-nomen handel in millenniumpremiums, zoals klokjes die terugtikken tot het nieuwe millennium, verwacht ook Harry Kapel van de Nederlandse Vuurwerkfederatie extra omzet. Hij schat dat het jaarlijks gemiddelde van 15.000 ton vuurwerk volgend jaar met 25% zal toenemen.

Zowel de premiumhandel als de vuurwerkbranche zullen ex-tra arbeidskrachten inzetten om aan de toegenomen vraag te kunnen voldoen. In tegenstelling tot steden als Parijs, Londen en Rome, die miljardeninvesteringen doen in festiviteiten rond de millenniumwisseling, lijkt de viering in Amsterdam vooralsnog een bescheiden karakter te zullen krijgen. Arno Gorresen van de hoofd-stedelijke VVV spreekt over: 'Iets op de Dam, maar wat het precies wordt, is nog niet helemaal zeker.'

Deel: ' Premium-handel verdient 200 miljoen aan millennium '
Lees ook