Gemeente Middelburg

Afdeling Communicatie
Postbus 6000
4330 LA Middelburg
tel. 0118-675450
fax 0118-675452

P E R S B E R I C H T 6 september 2001

Presentatie begroting Middelburg

De begroting voor 2002 van de gemeente Middelburg wordt gepresenteerd op een persbijeenkomst op vrijdag 7 september om 11.00 uur op de kamer van wethouder Bruinooge van het Middelburgse stadhuis.
Deze begroting gaat vergezeld van een 'publieksvriendelijke miljoenennota' met een toelichting op de plannen van het college en de belangrijkste financiële gegevens. Wethouder Financiën P.M. Bruinooge zal tijdens de bijeenkomst de nota presenteren en een uitgebreide toelichting geven op de plannen van de gemeente en de bekostiging ervan. De miljoenennota 2002 kan vanaf vrijdagmiddag ook op www.middelburg.nl worden bekeken.

Niet voor publicatie

Deel: ' Presentatie begroting gemeente Middelburg '
Lees ook