Provincie Utrecht

Persbericht

Presentatie brochure en website groene glazenmaker en krabbescheer

18-3-2003
Op donderdag 20 maart aanstaande worden een brochure en een website over de bedreigde soorten groene glazenmaker en krabbescheer officieel gepresenteerd. Gedeputeerde P.J.M. Rombouts zal het eerste exemplaar van de nieuwe brochure over deze bedreigde libel en waterplant overhandigen aan de heer L. de Groot, voorzitter van de agrarische natuurvereniging 'De Venen'. Tevens zal Rombouts samen met directeur T.J. Verstrael van De Vlinderstichting de nieuwe website www.groeneglazenmaker.nl in werking stellen.
Persuitnodiging
Presentatie brochure en website groene glazenmaker en krabbescheer

Op donderdag 20 maart aanstaande worden een brochure en een website over de bedreigde soorten groene glazenmaker en krabbescheer officieel gepresenteerd. Gedeputeerde P.J.M. Rombouts zal het eerste exemplaar van de nieuwe brochure over deze bedreigde libel en waterplant overhandigen aan de heer L. de Groot, voorzitter van de agrarische natuurvereniging 'De Venen'. Tevens zal Rombouts samen met directeur T.J. Verstrael van De Vlinderstichting de nieuwe website www.groeneglazenmaker.nl in werking stellen.

De provincie Utrecht heeft voor krabbescheer en groene glazenmaker een beschermingsplan opgesteld vanwege de beschermde status en sterke achteruitgang van beide soorten. Om de herstelmaatregelen uit dit plan te promoten heeft de provincie een brochure gemaakt. Deze rijk geïllustreerde uitgave staat stil bij de oorzaken van de achteruitgang, maar biedt agrariërs, waterschappers en gemeenten ook tal van maatregelen om het tij te keren.

De website is door De Vlinderstichting en provincie Utrecht gezamenlijk ontwikkeld in het kader van het beschermingsplan groene glazenmaker. Dit plan wordt door beide organisaties uitgevoerd in samenwerking met anderen.

Zoekwoorden:

Deel: ' Presentatie brochure en website groene glazenmaker en krabbescheer U.. '
Lees ook