Ernst & Young

Nieuws

Business Controls voor Value Based Management

Bert Steens van Ernst & Young Consulting gaf 3 september jl. een presentatie over Business Controls voor Value Based Management. Dit vond plaats tijdens het openingssymposium van de post doctorale controllersopleiding van de Vrije Universiteit te Amsterdam. De samenvatting van de presentatie van Steens over volgt hieronder.

Waardecreatie is de centrale doelstelling van Value Based Management en de business controls die mede invulling geven aan VBM. Maar, de toepassing ervan in de praktijk reikt dikwijls niet veel verder dan het aanvullen van het bestaande planning- en controlinstrumentarium met het op een hoog aggregatieniveau targeten, rapporteren en evalueren van op waardecreatie gerichte prestatie-indicatoren (zoals Residual Income) en value drivers, die indicaties geven van (1) de waardecreatie in de afgelopen periode en (2) de naar verwachting voor de toekomst geldende waardebepalende factoren.

Hoe waardevol deze aanvulling ook moge zijn, de praktische waarde van VBM voor de bedrijfsvoering wordt alleen gerealiseerd als in alle lagen van de organisatie sprake is van waardegedreven sturen, handelen en control. Om dit te bereiken zijn business controls nodig, die - in termen van Robert Simons - alle levers of control effectueren. Tijdens de lezing is ingegaan op een praktische invulling van deze waardegedreven business controls, die de traditionele bedrijfseconomische instrumenten en de meer recente aanwinsten (onder meer die van Simons in zijn meest recente boek Performance Measurement & Control Systems for Implementing Strategy (1999) en die van Mintzberg e.a. in hun boek Strategy Safari (1998)) effectief combineert. Diverse praktijkervaringen zijn ingebracht om de praktische werking toe te lichten.

ATTENTIE:
Gebruikmaking van de presentatie of onderdelen daarvan is toegestaan, mits een duidelijke vermelding van de bron: presentatie H.B.A. Steens (Ernst & Young Consulting), 3 september 1999 is opgenomen.

Deel: ' Presentatie Business Controls voor Value Based Management '
Lees ook