Geachte redactie,

heirbij ontvangt u een persbericht m.b.t. de presentatie van een cd-rom in het bijzijn van staatssecretaris Adelmund op de Katholieke Universiteit Nijmegen.

met vriendelijke groet,

Patrick Struijker Boudier
Dienst Communicatie en Marketing KUN

Nijmegen, 17 maart '00

Presentatie nieuwe CD-Rom Expertisecentrum Nederlands ADELMUND NEEMT CD-ROM TUSSENDOELEN BEGINNENDE GELETTERDHEID IN ONTVANGST

Op 23 maart 2000 bezoekt staatssecretaris mevrouw drs. K. Adelmund op de Katholieke Universiteit Nijmegen de conferentie 'Interactief taalonderwijs in balans' van het Expertisecentrum Nederlands. Zij krijgt op deze conferentie de cd-rom 'Tussendoelen beginnende geletterdheid' aangeboden.

De afgelopen weken is er veel aandacht geweest voor de kwaliteit van het taalonderwijs op de basisschool. Veel leerlingen verlaten de school zonder dat ze de kerndoelen van het basisonderwijs hebben bereikt. Het Expertisecentrum Nederlands heeft tien tussendoelen voor beginnende geletterdheid geformuleerd in de publicatie 'Tussendoelen beginnende geletterdheid; een leerlijn voor groep 1 tot en met 3'. Goed lees- en schrijfonderwijs is gericht op deze tussendoelen. Leerkrachten die de kwaliteit van het taalonderwijs in groep 1 - 3 willen verbeteren, kunnen gebruik maken van de zojuist verschenen cd-rom 'Tussendoelen beginnende geletterdheid'.

De cd-rom bevat videofragmenten met voorbeelden van goed taal-, lees- en schrijfonderwijs uit de praktijk en voor de praktijk. Steeds wordt aangegeven hoe de activiteiten die leerkracht en leerlingen op het videofragment uitvoeren passen bij de opgestelde tussendoelen van het Expertisecentrum Nederlands. De beelden laten authentieke klassensituaties zien die zijn opgenomen op verschillende scholen in Nederland. Verder vindt de leerkracht handreikingen op de cd-rom voor het werken met tussendoelen om de kwaliteit van het taal-, lees-, en schrijfonderwijs in de groepen 1 tot en met 3 te vergroten. Met de instrumenten onderbouw-, tussendoelenprofiel en werkplan kunnen leerkrachten nagaan wat ze al doen aan de tussendoelen in groep 1 tot en met 3, op welke tussendoelen ze het taal-, lees- en schrijfonderwijs willen verbeteren en hoe ze dat aan kunnen pakken. De cd-rom Tussendoelen beginnende geletterdheid is in de eerste plaats bedoeld voor leraren van de groepen 1 tot en met 3 van basisscholen. Daarnaast is de cd-rom zeker ook geschikt voor de direct betrokkenen binnen en buiten de school, zoals directies, coördinatoren, interne begeleiders, school-begeleiders, studenten en opleiders.


* Blauw, A. de, Zandt, R. van het, Bronkhorst, J., Aarnoutse, C. & Verhoeven, L..
Tussendoelen beginnende geletterdheid, cd-rom, Nijmegen (2000) Prijs: fl. 45,-. Te bestellen bij Expertisecentrum Nederlands, tel: (024) 361 56 24
* Verhoeven, L. & Aarnoutse, C. (red), Blauw, A. de, Boland, T., Vernooy, K., Zandt, R. van het.
Tussendoelen beginnende geletterdheid; een leerlijn voor groep 1 tot en met 3. Nijmegen (1999):
Te bestellen bij Expertisecentrum Nederlands, tel: (024) 361 56 24
Expertisecentrum Nederlands
Het Expertisecentrum Nederlands, dat in 1996 is opgericht, werkt samen met projectscholen, schoolbegeleidingsdiensten, pabo's en landelijke organisaties, aan de vernieuwing van het taalonderwijs op de basisschool. Het centrum is gevestigd aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en staat onder leiding van prof. dr. C. Aarnoutse en prof. dr. L. Verhoeven. Adres: Postbus 9104, 6500 HE Nijmegen, Telefoon: (024) 3615624, Website: www.kun.nl/en

Persberichten van de Katholieke Universiteit Nijmegen kunnen ook worden geraadpleegd via Internet, in de hoofdrubriek 'Nieuws' van het campusinformatiesysteem op www: http://www.kun.nl/

Deel: ' Presentatie cd-rom tussendoelen beginnende geletterdheid '
Lees ook