Provincie Utrecht

Persbericht

Presentatie gebiedsvisie 'Hart van de Heuvelrug'

11-06-2002
Op vrijdag 14 juni aanstaande presenteert de provincie Utrecht, namens het 'Platform Hart van de Heuvelrug', de visie op het gebied tussen Amersfoort en Zeist. In het gebied tussen Zeist en Amersfoort, het 'Hart van de Heuvelrug', is het gebruik van de ruimte aan het veranderen. Het gaat om een groen gebied dat onder een sterke stedelijke druk staat. Het deconcentreren van instellingen in de zorg leidt bijvoorbeeld tot huisvesting van cliënten elders in de regio en de vraag wat met de vrij gekomen ruimte gedaan kan worden. Defensie blijft op de Heuvelrug aanwezig maar stoot wel terreinen af en er is behoefte aan ruimte voor woningbouw en bedrijvigheid. Tegelijkertijd is er de wens om het gebied groen te houden en de natuur te versterken, bijvoorbeeld door het aanleggen van groene verbindingszones tussen huidige natuurgebieden.

Commissaris van de Koningin, mr. B. Staal en gedeputeerde ruimtelijke ordening, dr. J. Streng, zullen het tot stand komen van de gebiedsvisie kort toelichten. De heer Lageveen van de Grontmij presenteert daarna de visie op het gebied. Aansluitend bieden we u de gelegenheid vragen te stellen aan de volgende vertegenwoordigers uit het Platform:
De heer Staal, commissaris van de Koningin in Utrecht en voorzitter van het Platform
De heer Boekhoven, burgemeester van Zeist
De heer Krol, wethouder ruimtelijke ordening van Soest De heer Lugtmeijer, directeur van het Utrechts Landschap De heer Bielders, voorzitter van de Kamer van Koophandel Utrecht De heer Streng, gedeputeerde ruimtelijke ordening van de provincie Utrecht
De heer Brand, directeur zorgstichting Reinaarde De heer Peelen, voorzitter zorginstellingen Utrecht

Gedeputeerde staten hebben het initiatief genomen tot een 'Platform Hart van de Heuvelrug'. In dit Platform zijn, in de periode januari - maart 2002, de posities en wensen van betrokken partijen in kaart gebracht. Na deze inventarisatie heeft het Platform aan de provincie gevraagd om met een visie te komen voor het vervolg: welke gewenste ontwikkeling in het gebied is uitgangspunt voor verdere samenwerking voor partijen, en hoe komen partijen tot succesvolle uitvoering van de plannen?
De gebiedsvisie die wij u 14 juni willen presenteren is voor het Platform een start voor de discussie over de toekomstige inrichting en gebruik van het gebied.

In het 'Platform Hart van de Heuvelrug' zijn de volgende partijen vertegenwoordigd:
De gemeenten Amersfoort, Zeist, Soest, Leusden en de Bilt, Rijkswaterstaat directie Utrecht, LNV directie noordwest, Defensie, Domeinen, Koepel van zorginstellingen Utrecht (VGU), Utrechts landschap, Kamer van Koophandel Utrecht en de provincie Utrecht.

Meer informatie: Victor Steultjens, telefoon 2582317 of Victor.Steultjens@provincie-utrecht.nl

Deel: ' Presentatie gebiedsvisie 'Hart van de Heuvelrug' Utrecht '
Lees ook