Gemeente Nijmegen

Korte Nieuwstraat 6
6511 PP Nijmegen
Telefoon (024) 329 91 11
Telefax (024) 329 23 78
E-mail gemeente@nijmegen.nl

Postadres
Postbus 9105
6500 HG Nijmegen

persinformatie

Datum 11 maart 2003
Nummer persbericht p031

Presentatie haalbaarheidsrapport Joris Ivensplein

De bouw van een parkeergarage onder het Joris Ivensplein is onder bepaalde voorwaarden mogelijk. Dat blijkt uit de haalbaarheidstudie naar een parkeergarage voor het Joris Ivensplein. De uitkomsten van het haalbaarheidsrapport worden op dinsdag 11 maart vanaf 20.00 uur gepresenteerd tijdens een informatiebijeenkomst in het Stedelijk Gymnasium, Kronenburgersingel 269.

Met het niet doorgaan van Flash Gordon in 2000 ontstond de noodzaak om de in deze plannen opgenomen bezoekersparkeergarage te compenseren. Uit onderzoek in 2001 naar de mogelijkheden voor parkeergarages in het westelijk deel van de binnenstad bleek dat het vanwege de bereikbaarheid en de verkeersafwikkeling en de bediening van het stadscentrum beter is om twee kleinere garages te bouwen in plaats van een hele grote. De locaties Nassausingel en Joris Ivensplein kwamen als meest geschikte locatie naar voren, maar moesten nog wel verder onderzocht worden.

In het haalbaarheidsonderzoek naar de parkeergarage onder het Joris Ivensplein is de locatie onderzocht op functionele, verkeerskundige, bouwkundige en beleidsmatige aspecten. Omdat er veel kabels en leidingen in de ondergrond liggen, kent de omvang en capaciteit van de garage beperkingen en zullen de kosten hoog zijn. Een garage met maximaal 350 parkeerplaatsen lijkt financieel en technisch haalbaar. Hiervoor is wel een algemene verhoging van de parkeertarieven nodig met ca. 10 cent per uur in 2006. Deze mogelijkheid was al voorzien in het collegeakkoord.

Er zijn verschillende stedenbouwkundige mogelijkheden onderzocht die er voor moeten zorgen dat er een betere aansluiting komt tussen de Hezelstraat en het gebied achter de Hezelpoort (Koers West). In al deze modellen vindt er daarom vastgoedontwikkeling plaats boven de parkeergarage. Hierdoor worden bovendien opbrengsten gerealiseerd voor de financiering van de garage. Met een klankbordgroep zullen de stedenbouwkundige mogelijkheden verder worden geïnventariseerd. Dit moet voor de zomer 2003 leiden tot een keuze voor een model.

Uitgangspunt is dat de garage gerealiseerd wordt voordat de Pijkestraat-garage gesloopt kan worden voor de ontwikkeling van de Hessenberg. De realisatie van de garage is gepland in 2005/6. Voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Janine Adriaansens, doorkiesnummer 3292380


---
Alle informatie in dit bericht is onder voorbehoud. De Gemeente Nijmegen is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vergissingen of onjuistheden in dit bericht.

Deel: ' Presentatie haalbaarheidsrapport Joris Ivensplein Nijmegen '
Lees ook