MINISTERIE BZK

https://www.minbzk.nl

MINBZK: Uitnodiging aan de redacties

Presentatie Herindelingsplan Den Haag en omstreken

Minister De Vries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) presenteert op donderdag 27 april a.s. het Herindelingsplan Den Haag en omstreken. Het is de bedoeling om de herindeling in werking te laten treden op 1 januari 2002. De verwachting is dat het wetsvoorstel voor de herindeling eind van het jaar wordt aangeboden aan de Tweede Kamer.

De bewindsman geeft een toelichting op het herindelingsplan om 15.30 uur in Perscentrum Nieuwspoort (zaal Wandelganger II) in Den Haag. Vertegenwoordigers van geschreven en audio-visuele media zijn van harte welkom. Men kan zich hiervoor aanmelden bij Ger Bodewitz van de Directie Voorlichting en Communicatie van het ministerie van BZK.

Nadere inlichtingen: Ger Bodewitz, 070-4266043.

Noot aan de redactie, niet voor publicatie
Het herindelingsplan is op donderdag 27 april vanaf 13.30 uur onder embargo te verkrijgen bij de directie Voorlichting en Communicatie van het ministerie van BZK, tel. 070 - 426 60 43

25 apr 00 13:41

Deel: ' Presentatie Herindelingsplan Den Haag en omstreken '
Lees ook