Partij van de Arbeid


 

 

 

Den Haag, 3 december 1999

 

 

 

PvdA wil maatregelen nemen om veiligheid burger te vergroten

 

Het leidt geen twijfel dat het gebruik van wapens behoorlijk zwaar bijdraagt aan het gevoel van onveiligheid. De bedreigende werking van vuurwapens neemt toe, en daarmee het gevoel van onveiligheid. Daarom heeft de PvdA een initiatief voorbereid welke een snelle aanpassing van de opsporingsbevoegdheid van de politie in deze mogelijk maakt.

Vaak blijken wapens verborgen te worden in het handschoenenvakje of onder een stoel in een auto. Momenteel heeft de politie, in tegenstelling tot de douane, een beperkte bevoegdheid om wapens in auto's op te sporen. Zo kan de politie nu enkel een auto controleren als daartoe redelijkerwijs aanleiding bestaat op grond van een gepleegd strafbaar feit waarbij wapens zijn gebruikt.

Om de politie meer in staat te stellen auto's op aanwezigheid van wapens te controleren, wordt voorgesteld de politie een bevoegdheid te geven gelijkwaardig aan die van de douane.

Donderdag 9 december om 15:00 uur presenteert het Tweede-Kamerlid Arie Kuijper zijn initiatief tot wijziging van de Wet wapens en munitie. De presentatie vindt plaats in de fractiekamer van de PvdA.

 

Voor nadere informatie: Altie Blanken, 070 - 318 2698

Woordvoerder: Arie Kuijper, 070 - 318 2751

Deel: ' Presentatie initiatief wetswijziging PvdA wapens en munitie '
Lees ook