Katholieke Universiteit Brabant

zie ook:

promoties

Presentatie IT Almanak 1999 in Tilburg

Woensdag 14 april 1999 zal in Villa De Vier Jaargetijden te Tilburg de Informatie Technologie Almanak 1999 ten doop worden gehouden. De ca. 360 bladzijden tellende IT Almanak richt zich op alle afstuderende en pas afgestudeerde IT- studenten in heel Nederland en bevat uiteenlopende en actuele informatie over de wereld van IT. De gids verschijnt in een oplage van 6000 exemplaren. Initiatiefnemer is de Studievereniging Bestuurlijke Informatiekunde Tilburg (SBIT) van de Katholieke Universiteit Brabant, die de gids in samenwerking met uitgeverij Ten Hagen & Stam voor de derde maal uitgeeft.

De aanvang van de avond is 19.00 uur. Locatie: Noordstraat 36 Tilburg.

De gids wil een leidraad en kompas zijn voor jonge mensen die hun weg zoeken in de wereld van IT. Zo wordt uitvoerig aandacht besteed aan ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en nieuwe media. Ook bevat deze editie een groot aantal bedrijfspresentaties toegespitst op IT, alsmede bijdragen van verschillende prominenten waaronder dhr. J. Timmer, voorzitter van het Millennium Platform, en dhr. J. Stekelenburg, burgemeester van Tilburg. De gids is voor de genoemde doelgroep gratis verkrijgbaar en zal via een intensieve distributie in heel Nederland worden verspreid. Na de presentatie van de almanak, waarbij dhr. J. Timmer het eerste exemplaar in ontvangst zal nemen, zal ook de Internetsite geopend worden (www.italmanak.nl). Vervolgens zal er een informele borrel plaatsvinden.

Bestuurlijke Informatiekunde (BIK) is het vakgebied dat zich bezighoudt met de manier waarop informatie, die nodig is voor beslissingen in organisaties, op adequate wijze verzameld, verwerkt en verstrekt kan worden. Hierbij spelen informatiesystemen een belangrijke rol. SBIT is de Studievereniging Bestuurlijke Informatiekunde Tilburg. De doelstelling van SBIT is het behartigen van de belangen van studenten BIK in het algemeen en van haar (ruim 300) leden in het bijzonder. Daarnaast gebruikt de vereniging haar activiteiten om de bekendheid van het vakgebied BIK te vergroten. SBIT is opgericht in 1984 en is inmiddels uitgegroeid tot de grootste vereniging van studenten BIK in Nederland.

Persvertegenwoordigers, die prijs stellen op een exemplaar van de IT Almanak kunnen contact opnemen met SBIT, Postbus 90153, 5000 LE Tilburg, tel: 013-4662998 fax: 013-4663208 e-mail: info@italmanak.nl


13-04-1999 KUB

Deel: ' Presentatie IT Almanak 1999 in Tilburg '
Lees ook