Katholieke Universiteit Nijmegen

Bron: Dienst Communicatie, tel. (024) 361 22 30 Aanmaakdatum: 15 november 1999

Dienst Communicatie

PERS & VOORLICHTING Persbericht

PRESENTATIE JAARBOEK PARLEMENTAIRE GESCHIEDENIS 1999

Binnenkort verschijnt het eerste Jaarboek Parlementaire Geschiedenis. Het is een initiatief van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis (CPG) van de KU Nijmegen. In het Jaarboek komen historici, journalisten en (oud-)politici aan het woord over uiteenlopende onderwerpen uit de parlementaire geschiedenis. Met het Jaarboek hoopt men in brede kring belangstelling te wekken voor de Nederlandse parlementaire geschiedenis. Daarom bevat het niet alleen strikt wetenschappelijke artikelen, maar ook boekbesprekingen, egodocumenten, een kroniek over het afgelopen parlementaire jaar en herinneringen aan onlangs overleden prominente politici. Ook is er aandacht voor de meest recente parlementaire geschiedenis. In alle bijdragen is het Nederlandse parlement in een nabij of ver verleden uitgangspunt van beschouwing.

In een reeks wetenschappelijke artikelen komen de volgende thema's aan bod: de parlementaire enquête, de strijd om (meer) vrouwen in het parlement, de nacht van Wiegel, de politicus Luzac en Indische Nederlanders.

De presentatie van het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 1999 vindt plaats op dinsdag 23 november a.s. om 17.00 uur Perscentrum Nieuwspoort, L. Poten 10 in Den Haag.

Programma:


17.00 Ontvangst met koffie

17.15 Opening door dr. C.C. van Baalen, directeur Centrum voor Parlementaire Geschiedenis

17.20 Toespraak door mr. R.J. Hoekstra, lid van de Raad van State en oud-secretaris-generaal van het Ministerie van Algemene Zaken: Verantwoordelijkheid en controle

17.35 Aanbieding van het eerste exemplaar van het Jaarboek door mr. E.M. d'Hondt, voorzitter van de Stichting Parlementaire Geschiedenis, aan J. van Nieuwenhoven, voorzitter van de Tweede Kamer


17.40 Toespraak door J. van Nieuwenhoven: Prominente plaatsen voor bescheiden politici

17.55 Afsluitend woord

Het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis heeft tot doel het bevorderen van het onderzoek op het gebied van de parlementaire geschiedenis van Nederland na de Tweede Wereldoorlog. Het Centrum is een samenwerkingsverband van de Stichting Katholieke Universiteit te Nijmegen en de Stichting Parlementaire Geschiedenis te Den Haag. Het Centrum publiceert de serie Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945 en gaf tot en met 1998 de voorloper van dit jaarboek, Politieke Opstellen, uit. Het onderzoek vindt plaats aan de KU Nijmegen onder leiding van mw. dr. C.C. van Baalen.

Deel: ' Presentatie jaarboek parlementaire geschiedenis 1999 '
Lees ook