verslag en Criminaliteitsbeeld Politie Limburg Zuid

Korps: Limburg-Zuid, plaats: Maastricht 27-06-2002 Persbericht... Presentatie Jaarverslag 2001 Donderdag 27 juni 2002

Presentatie

* Jaarverslag 2001 en

* Regionale Criminaliteitsbeeld analyse 1999-2001
Op vrijdag 28 juni 2002 te 11.00 uur, zullen beide documenten tijdens een persconferentie in het Hoofdbureau van Politie, Prins Bisschopsingel 52 te Maastricht, worden gepresenteerd. De bijeenkomst zal naar verwachting om 12.00 uur zijn afgelopen.

Wnd. Korpschef, de heer W.P.M. van Haaren MPA, zal de presentatie van beide documenten voor zijn rekening nemen.

Een inhoudelijke toelichting op hoofdlijnen, zal worden verzorgd door de twee samenstellers van de documenten, te weten mr. J.M.G. Gunsing (Jaarverslag) en

drs B. Adriaens (Criminaliteitsbeeldanalyse).

Het is ons bekend, dat diezelfde ochtend en vroege middag, in het Provinciehuis een conferentie wordt gehouden over het eind mei jl. gepresenteerde rapport Jeugdcriminaliteit Limburg-Zuid.

In nauw overleg met de organisatoren van die conferentie, zijn de tijdstippen voor de presentatie van het Jaarverslag en de Criminaliteitsbeeldanalyse dusdanig gekozen, dat uw vertegenwoordiger(s) beide persconferenties kunnen bijwonen.

Mocht u onverhoopt niet in de gelegenheid zijn bij de persconferentie aanwezig te zijn, dan kunt u beide documenten vanaf 12.30 uur via het Regionaal bureau Persvoorlichting & Communicatie, tel. 043.4006616, opvragen.

U kunt de documenten (laten) ophalen, c.q. om toezending verzoeken.

U begrijpt, dat toezending per post tot vertraging voor u zal leiden.

Deel: ' Presentatie Jaarverslag en Criminaliteitsbeeld Politie Limburg Zuid '
Lees ook