Provincie Groningen


Groningen, 2 december 1999 Persbericht nr. 245

Uitnodiging aan de pers

Presentatie: Knelpunten kanovaarwater Provincie Groningen

In opdracht van de Provincie Groningen is het afgelopen half jaar onderzoek gedaan naar de infrastructuur ten behoeve van de kanovaart in de provincie. Hoofddoel van het onderzoek was het opstellen van een overzicht van bestaande knelpunten, ideeën en wensen ten aanzien van kanoroutes.
De opdracht is uitgevoerd door Buro voor Watersportaccommodaties en Waterbouw ing. H. Zeilstra te Groningen.

U bent van harte uitgenodigd aanwezig te zijn bij de presentatie van het rapport Knelpunten kanovaarwater Provincie Groningen.

De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 1 december 1999, aanvang 11.30 uur, in Café-Restaurant De Oude Rechtbank, Wijkstraat 38 te Appingedam.

Programma van 11.30 tot circa 12.00 uur:

* Presentatie van het rapport Knelpunten Kanovaarwater Provincie Groningen door Mirjam de Meijer, gedeputeerde toerisme en recreatie.

* Aanbieding van het rapport door Mirjam de Meijer aan vertegenwoordigers van de:
+ Nederlandse Kanobond, gewest Groningen; + Toeristische Kanobond Nederland, afdeling Groningen/Drenthe; + Stichting Kano-ondernemers Noord Nederland.
* Reactie vertegenwoordiger(s).

* Informeel samenzijn met een hapje en een drankje.Noot aan de pers:
Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Afdeling Bestuurscontacten, Agnes Delstra, 050 - 3164324.

Deel: ' Presentatie Knelpunten kanovaarwater Provincie Groningen '
Lees ook