Partij van de Arbeid


Presentatie lokaal ABC - woensdag 15 september 16.00 uur

9 september 1999 Vincent van Stipdonk

"Lokaal ABC, naar een aantrekkelijk, betrouwbaar en communicatief lokaal bestuur" is de titel van een pamflet dat een commissie van het Centrum voor Lokaal Bestuur heeft geschreven. Directe aanleiding hiervan is de instelling van de staatscommissie Dualisme en Lokale Democratie. Met het pamflet wil de commissie een bijdrage leveren aan de discussie binnen en buiten de PvdA over een vitaal lokaal bestuur.

Op woensdag 15 september om 16.00 uur wordt dit pamflet door Rein Welschen (burgemeester van Eindhoven, voorzitter van de commissie Lokaal ABC) officieel aangeboden aan de voorzitter van de staatscommissie professor Douwe Jan Elzinga en PvdA-fractievoorzitter Ad Melkert. Na de overhandiging is er ruim de gelegenheid tot het stellen van vragen. De presentatie vindt plaats in perscentrum Nieuwspoort, Lange Poten 10 in Den Haag.

In het "Lokaal ABC" wordt een aantal belangrijke ontwikkelingen rond het lokaal bestuur in kaart gebracht. Op basis daarvan wordt een voorstel gepresenteerd voor een nieuwe politiek-bestuurlijke cultuur. Vragen die daarbij aan de orde komen zijn: hoe kan het lokaal bestuur beter inspelen op nieuwe ontwikkelingen in haar omgeving? Wat is daarbij de rol van de lokale politiek? En wat is de rol van de PvdA hierin? Welke institutionele wijzigingen zijn nodig voor deze eigentijdse lokale politiek-bestuurlijke praktijk. Kortom: hoe komen we tot een aantrekkelijk, betrouwbaar en communicatief lokaal bestuur?

Iedereen is van harte uitgenodigd om de presentatie bij te wonen. Als je nog vragen hebt kun je mij bellen (264) of even bij me langslopen.

Vincent van Stipdonk

Zoekwoorden:

Deel: ' Presentatie lokaal ABC Centrum voor Lokaal Bestuur '
Lees ook