Gemeente Apeldoorn

Presentatie maatschappelijk debat Stedendriehoek 2030

Vanavond 19 februari vindt in de raadzaal van het Stadhuis de eerste presentatie plaats van de uitkomsten en resultaten van het maatschappelijk debat en de kwesties uit de perspectievennota Stedendriehoek 2030 aan alle betrokken raadscommissies. Tijdens de presentatie wordt inzicht gegeven in de stand van zaken rond deze processen. De onderliggende nota's zijn nu nog niet beschikbaar, dat is naar verwachting eind maart.

Er zijn nog geen bestuurlijke standpunten ingenomen, dit zal gebeuren in het kader van de Tussenbalans. De twee nota's zijn te beschouwen als bouwstenen voor de tussenbalans. De tussenbalans zal als kaderstellende nota aan de diverse gemeenteraden worden voorgelegd. De bedoeling is dat de tussenbalans in de gemeenteraden van juni 2003 besproken wordt.

Na de kaderstellende bespreking in de diverse gemeenteraden zal deze dienen als input voor de startnotitie. In deze startnotitie worden richtinggevende uitspraken vastgelegd. De startnotitie zal één samenhangend ruimtelijk structuurbeeld zijn, en zal dienen als bouwsteen voor de actualisatie van de streekplannen.

De bijeenkomst vanavond 19 februari is in de raadzaal van het Stadhuis en begint om 19.00 uur.

© 1996-2003 - Gemeente Apeldoorn - Disclaimer
Webserver: 1

Zoekwoorden:

Deel: ' Presentatie maatschappelijk debat Stedendriehoek 2030 '
Lees ook