Provincie Groningen

Groningen, 21 mei 2002 Persbericht nr.95

Uitnodiging aan de pers:

Presentatie monitoringsonderzoek Meerstad Groningen en Ondertekening samenwerkingsprotocol Meerstad Groningen

Op vrijdag 17 mei presenteert gedeputeerde Marc Calon als voorzitter van de stuurgroep Meerstad Groningen de resultaten van een monitoringsonderzoek naar de communicatie rondom het project Meerstad Groningen. Het onderzoek is in opdracht van de stuurgroep uitgevoerd. Het doel van het onderzoek was om inzicht te krijgen in de bekendheid van het project en de waardering voor de inhoud en het (open-plan) proces.
Aansluitend ondertekenen de publieke partijen (provincie Groningen, gemeente Groningen, gemeente Slochteren, Waterschap Hunze en Aa's, Dienst landelijk Gebied en LNV-Noord) en de private partijen (Grondbank NV en de Meerstad combinatie) een protocol voor de onderlinge samenwerking in het project Meerstad Groningen.

De presentatie van het onderzoek vindt plaats om 17.30 uur in de GS-kamer van het Provinciehuis. Om ongeveer 18.00 uur geven de publieke en private partijen een korte toelichting op het protocol, waarna tot de feestelijke ondertekening zal worden overgegaan.

U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Noot aan de pers:
Rond 18.15 foto-moment: ondertekening met champagne. Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Marike Ensing, afdeling Bestuurscontacten provincie Groningen, tel.nr. 050 3164075.

Deel: ' Presentatie monitoringsonderzoek Meerstad Groningen en Ondertekening.. '
Lees ook