Gemeente Weert


6 januari 1999
PRESENTATIE MONOGRAFIE RENÉ VAN DEN BROEK IN GEMEENTEMUSEUM WEERT

In het gemeentemuseum Weert vindt op zondag 10 januari a.s. om 15.00 uur de presentatie plaats van het boek Atelier Reflections van de uit Weert afkomstige kunstenaar René van den Broek. Het boek bevat naast vele kleurafbeeldingen een algemeen overzicht van 17 jaren schilderen alsook een tweetal teksten die bijzondere aspecten van de kunst van René van den Broek belichten.

De monografie meet 28 bij 31 cm., is luxe uitgevoerd, telt 168 pagina's en heeft een in linnen uitgevoerde omslag met opdruk van goudfolie. Het boek is op twee soorten kwaliteitspapier gedrukt en bevat meer dan 150 kleurenreproducties van zijn schilderijen en werken op papier. Het boek is daarna in het museum en in de boekhandel verkrijgbaar voor 82,-.

Vanaf het begin heeft René van den Broek al een eigen stijl die zich kenmerkt door een eigen verworven synthese van figuratieve met non-figuratieve elementen, vaak opgebouwd in verschillende lagen. Deze combinaties van realistische elementen en meer abstracte onderdelen als lijn en kleurvlak laten bovendien een zeer rijk kleurengamma zien van zowel heel luchtige als verstorven kleuren. In zijn schilderijen gebruikt René van den Broek zeer uiteenlopende visuele bronnen en treffen we zowel het vertrouwd huiselijke, het spirituele als het bizarre aan. Veel schilderingen hebben tevens een lyrisch, romantische inslag. Zondag 10 januari is het de laatste dag van de expositie René van den Broek: een keuze uit Atelier Reflections.

Gemeentemuseum Weert, Recollectenstraat 5a weert. tel. (0495) 537158. Geopend: dinsdag tot en met zondag van 14.00 tot 17.00 uur. Voor meer informatie: T. Schers, tel. (0495) 575360.

Deel: ' Presentatie monografie Van den Broek in Gemeentemuseum Weert '
Lees ook