Gemeente RotterdamPresentatie nieuwe huisstijl

Wethouder Herman van den Muijsenberg, die onder meer voorlichting in zijn portefeuille heeft, presenteert donderdag 6 april de nieuwe huisstijl van de gemeente Rotterdam. De nieuwe huisstijl vloeit voort uit het Collegeprogramma 'Met Raad en daad' waarin is afgesproken dat de gemeente een einde wil maken aan de versnipperde communicatie en beeldvorming van de gemeente.

Het College vindt dat er voor de Rotterdammers, maar ook voor andere groepen waarmee de gemeente een relatie onderhoudt, geen twijfel mag bestaan over de herkomst van producten en diensten van het gemeentelijk concern. Het gemeentebestuur is immers verantwoordelijk voor en politiek aanspreekbaar op het functioneren, de activiteiten, de producten en prestaties van alle gemeentelijke organisatieonderdelen. Het College hecht daarom aan een meer eenduidige presentatie en daarmee een grotere herkenbaarheid van de gemeentelijke organisatie als geheel. De ontwikkeling en invoering van één huisstijl kan daaraan een belangrijke bijdrage leveren. Als gevolg daarvan zullen de tientallen verschillende huisstijlen van gemeentelijke diensten en bedrijven in hun huidige vorm binnen enkele jaren verdwenen zijn.

Deel: ' Presentatie nieuwe huisstijl gemeente Rotterdam '
Lees ook