ALGEMENE ONDERWIJSBOND AOB

Onderzoek naar Technisch onderwijsassistenten

Algemene Onderwijsbond
Onderwijsbonden CNV
ABVAKABO FNV

Onderwijsbonden CMHF

PERSBERICHT / UITNODIGING

Onderwijsbonden presenteren onderzoek naar taken en functies van Technisch Onderwijsassistenten in het voortgezet onderwijs

Utrecht, 31 augustus '99 - Technisch onderwijsassistenten (TOA's) begeleiden steeds vaker zelfstandig leerlingen in het voortgezet onderwijs, buiten aanwezigheid van de leraar. Dit is met name het geval in het studiehuis (tweede fase havo en vwo). Deze verschuiving, in belangrijke mate veroorzaakt door de overbelasting van leraren, past niet in de huidige functieomschrijving. De toegenomen verantwoordelijkheden van de TOA op pedagogisch en didactisch gebied zullen naar alle waarschijnlijkheid leiden tot een hogere inschaling. De opleiding van TOA's moet afgestemd worden op de nieuwe taken. Een en ander blijkt uit een onderzoek dat KPC Onderwijs Adviseurs heeft gedaan in opdracht van de onderwijsbonden. Technische onderwijsassistenten ondersteunden tot nu toe de leraren natuurkunde, scheikunde en biologie bij practicum en demonstraties. Meestal zijn er drie per school.

De gezamenlijke onderwijsbonden presenteren het onderzoeksrapport vrijdag 3 september om 10.00 uur in het perscentrum Nieuwspoort in Den Haag. Tijdens deze persconferentie geeft onderzoeker Bert van Beek een toelichting.

Nadere informatie:
AOb: Onno Bosma, 030 2989217
Onderwijsbonden CNV: Kees van Kortenhof, 06 53204736 ABVAKABO FNV: Natascha van 't Hooft, 079 3536380 Onderwijsbonden CMHF: Harry Mes: 030 6920847

31 aug 99 15:14

Deel: ' Presentatie onderzoek naar Technisch onderwijsassistenten '
Lees ook