Gemeente Etten-Leur

Presentatie ontwerp-Streekplan

Met ingang van 3 september 2001 ligt het ontwerp-Streekplan Noord-Brabant 2002 met het bijbehorende ontwikkelingsprogramma gedurende vier weken voor een ieder ter inzage. Gedurende deze termijn bestaat de mogelijkheid om bij het college van Gedeputeerde Staten schriftelijk bedenkingen in te dienen op het ontwerp-Streekplan en het ontwikkelingsprogramma. Door de gemeente Etten-Leur is inmiddels een ontwerpreactie opgesteld. Tijdens de openbare vergadering van de commissie Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Sport op dinsdag 25 september a.s. zal advies gevraagd worden over de ontwerpreactie van de gemeente Etten-Leur op het ontwerp-Streekplan.

Vooruitlopend op deze commissievergadering zal het ontwerp-Streekplan op woensdag 19 september a.s. gepresenteerd worden tijdens een bijeenkomst in de Schonckzaal van het gemeentehuis (ingang Marktzijde). Alle belangstellenden zijn op deze avond van harte welkom. Deze bijeenkomst begint om 19.00 uur.

Zoekwoorden:

Deel: ' Presentatie ontwerp-Streekplan Etten-Leur '
Lees ook