gemeente rotterdam


burgemeester en wethouder meijer bij presentatie profielenboek

burgemeester mr. ivo opstelten opent donderdag 23 september de miniconferentie rond de presentatie van het profielenboek van potentiële allochtone bestuurders die van 19.00 - 21.00 uur wordt gehouden in de marine safety aan de wilhelminakade 701. in opdracht van de gemeente is een bestand opgezet van potentiële allochtone bestuurders waar bedrijven, instellingen en organisaties een beroep op kunnen doen. het profielenboek geeft een overzicht van bestuurders die op strategisch niveau kunnen opereren en met name inzetbaar zijn voor besturen van grote instellingen. doel is een grotere participatie van allochtonen in meer complexe besturen en het zichtbaar maken van het potentieel aan allochtone bestuurders. wethouder herman meijer (sociale vernieuwing en allochtonenbeleid) sluit de miniconferentie af; de overige sprekers zijn mw. ir. z.s. arda, directeur topsupport international business consultancy en ing. a. aboutaleb, directeur forum, instituut voor multiculturele ontwikkeling.

Zoekwoorden:

Deel: ' Presentatie profielenboek Rotterdam '
Lees ook